Công văn điều chỉnh số lượng và chuyên ngành tuyển sinh của Trường Đại học Kỹ thuật Minh Tân - Đài Loan, Khóa 5 (Tháng 9/2019)

Công văn điều chỉnh số lượng và chuyên ngành tuyển sinh của Trường Đại học Kỹ thuật Minh Tân - Đài Loan, Khóa 5 (Tháng 9/2019)

Sở GDĐT kính gửi các đơn vị Công văn điều chỉnh số lượng và chuyên ngành tuyển sinh của Trường Đại học Kỹ thuật Minh Tân - Đài Loan, Khóa 5 (Tháng 9/2019). Cụ thể như sau:- Số lượng tuyển sinh: 120 sinh viên.- Chuyên ngành: Điện quang công nghiệp