QUY CHẾ THI ĐUA NĂM HỌC 2018-2019

Mỗi CB-GV-NV của trường tham gia thi đua được 100 điểm.

A. CÁC TIÊU CHUẨN CẦN ĐẠT

I. Chấp hành chính sách pháp luật nhà nước và đạo đức lối sống

- Chấp hành tốt chủ trương chính sách của Nhà nước, có tinh thần tương thân tương ái ở nơi công tác và nơi cư trú.

- Chấp hành việc dạy thêm học thêm theo Quy định của ngành GD-ĐT.

- Quan hệ với quần chúng, CMHS, đồng nghiệp một cách hòa nhã, khiêm tốn bình đẳng.

- Quan hệ với học sinh vừa thể hiện tình thương, trách nhiệm, vừa giữ vững nề nếp kỉ cương thầy trò

- Sinh hoạt lành mạnh giản dị.

- Gương mẫu trong ngôn phong, tác phong, ăn mặc theo qui tắc ứng xử của trường.

- Có ý thức tiết kiệm, bảo vệ của công.

II. Kết quả công tác

1. Công tác giảng dạy

- Giáo án soạn theo Quy định của sở GD – ĐT, có trình ký đầy đủ (2 lần/HK)

- Thao giảng 1 tiết/HK; dự giờ 6 tiết/ HK.

- Kết quả giảng dạy: vượt chỉ tiêu bàn giao đầu năm.

- Bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém đạt kết quả cao.

- Tham gia các hội thi cấp trường, cấp tỉnh đạt kết quả cao.

- Sổ sách chuyên môn nghiệp vụ, phải đảm bảo đầy đủ, đúng mẩu, bảo quản tốt theo qui định.

- Kết quả xếp loại của các đoàn thanh tra, kiểm tra đối với cá nhân đạt từ khá trở lên

2. Công tác khác

- Tham gia đầy đủ các hoạt động của trường, của ngành theo qui định hoặc do trường phân công.

- Chất lượng các công việc được phân công đạt kết quả tốt do BGH hoặc TTCM đánh giá.

- Các đoàn thể phải đạt từ vững mạnh trở lên.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ khác được BGH hoặc TTCM phân công.

III . Tinh thần kỷ luật

- Thực hiện nội Quy cơ quan, thực hiện ý kiến chỉ đạo của cấp trên, của lãnh đạo đơn vị.

- Không lạm dụng tinh thần dân chủ, thưa kiện vượt cấp.

- Thực hiện đúng giờ giấc làm việc, lên lớp.

- Thực hiện chế độ nghỉ phép đúng quy định.

IV. Tinh thần phối hợp trong công tác

- Có sự phối hợp công tác chặt chẽ với đồng nghiệp theo qui chế làm việc của đơn vị, có tinh thần giúp đỡ đồng nghiệp

- Đóng góp ý kiến để xây dựng tập thể đoàn kết, vững mạnh.

V. Tinh thần học tập

- Tham dự đầy đủ những lớp học, tập huấn theo phân công.

- Tự học nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ.

- Tham gia nghiêm túc bồi dưỡng chính trị hè.

B. CÁC ĐIỀU KHOẢN KHỐNG CHẾ, CỘNG, TRỪ ĐIỂM THI ĐUA

* Các khoản khống chế xếp loại đối với CB-GV-NV: Xếp loại C

- Vi phạm pháp luật bị xử lý.

- Vi phạm đạo đức nhà giáo bị xử lý hoặc không bị xử lý.

- Vi phạm kế hoạch hóa gia đình (sinh con thứ 3)

- Vi phạm Quy định dạy thêm học thêm.

- Vi phạm Quy chế trong thi cử, Quy chế chuyên môn.

- Xâm phạm thân thể, nhân phẩm nhà giáo, người học.

- Vi phạm nguyên tắc tài chính.

- Kết quả thanh tra nội bộ, thanh tra Sở chưa đạt yêu cầu

- Đảng viên vi phạm quy định 115 của Bộ Chính trị về những điều Đảng viên không được làm và chỉ thị 01-CT/TW ngày 16/02/2001 của BTV Tỉnh ủy Đồng Tháp.

- Không nộp HSSS 2 lần/năm.

- Nghỉ không phép từ 5 ngày/năm học.

- Không họp tổ CM, HĐSP 2 lần/HK không lý do

- Không tham gia lớp chính trị hè.

* Các trường hợp hạ một bậc thi đua

- Sử dụng DTDĐ trong khi đang dạy

- Có mùi rượu khi lên lớp.

- Thưa kiện vượt cấp.

- GV có tạm ứng không quyết toán các khoản tạm ứng đến cuối năm tài chính hoặc cuối năm học.

- PHHS hoặc HS phản ánh, xác minh đúng thực tế (tùy theo mức độ vi phạm).

- Hút thuốc trong trường trong giờ hành chính.

- Các đoàn thể không đạt vững mạnh(người đứng đầu và người trực tiếp phụ trách.)

* Điểm thưởng: được tính vào cuối năm học

NỘI DUNG ĐIỂM THƯỞNG

ĐIỂM THƯỞNG

- GV đạt GVDG: Vòng trường

+ 5

- GV có HSG văn hóa: Vòng trường

+ 5

- GV có HSG văn hóa: Vòng tỉnh đạt KK

+ 10

- GV có HSG văn hóa: Vòng tỉnh đạt giải III

+ 13

- GV có HSG văn hóa: Vòng tỉnh đạt giải II

+ 15

- GV có HSG văn hóa: Vòng tỉnh đạt giải I

+ 20

- GV có HS đạt giải phong trào cấp tỉnh trở lên (có GV hướng dẫn)

+ 7

- GV đạt hoặc có HS đạt giải phong trào hoặc các hội thi cấp huyện

+ 3

- GV có đề tài hoặc hướng dẫn HS NCKHKT đạt giải vòng trường

+ 5

- GV có đề tài hoặc hướng dẫn HS NCKHKT đạt giải vòng tỉnh

+ 10

- GV có đề tài hoặc hướng dẫn HS NCKHKT đạt giải vòng toàn quốc

+ 20

- Các đoàn thể trong nhà trường đạt từ vững mạnh trở lên người đứng đầu các đoàn thể được cộng

+ 10

- GV tham gia viết bài, đăng ảnh về hoạt động của tổ, trường được đăng tải lên trang web của trường

+ 2

- GV tham gia viết bài, đăng ảnh về hoạt động của trường được đăng tải lên trang web của SGD hoặc trên báo địa phương

+ 8

- GV thực hiện tiết dạy học trải nghiệm

+ 2

- GV HD HS tìm ý tưởng khởi nghiệp được cấp tỉnh công nhận

+ 7

* Điểm trừ:

NỘI DUNG ĐIỂM TRỪ

ĐIỂM TRỪ

- Lên lớp không có giáo án.

- 10đ/ lần

- Không trả bài kiểm tra cho học sinh.

- 2đ/ lần

- Thiếu điểm kiểm tra của học sinh/HK.

- 5đ/ HS

- Không nộp HSSS kiểm tra định kì.

- 10đ/ lần

- Giáo án và hồ sơ không đúng mẫu, hoặc nộp trễ hoặc thiếu HSSS.

- 5đ/ lần

- GVBM không quản lý được lớp, để lớp ồn, bị phản ánh.

- 2đ/ lần

- Thiếu tiết dự giờ (6 tiết/ HK).

- 2đ/ tiết

- Giáo viên không dạy thao giảng (1lần/HK) theo sự phân công của TTCM

- 5đ/ lần

- GV không dạy bài giảng điện tử

- 3đ/ lần

- Dạy không đủ tiết theo PPCT.

- 2đ/ tiết

- Nhập, nộp PĐBM chậm trễ.

- 5đ/ lần

- Phân công hoặc nhận dạy thay không dạy.

- 5đ/ lần

- Không sử dụng thiết bị đồ dùng dạy theo kế hoạch.

- 2đ/ lần

- Không ghi đầy đủ nội dung trong SĐB như không kí tên, không ghi tiết theo PPCT hoặc tên bài dạy (Đối với GVBM)

- 2đ/ lần

- GV trực không xử lý học sinh vi phạm, hoặc bỏ trực làm việc riêng.

- 2đ/ lần

- Không vượt số liệu(tỉ lệ) bàn giao chất lượng bộ môn. Riêng khối 10 không đạt theo kế hoạch chung của tổ

- 3đ/lớp

- GVBM không phụ đạo HS yếu kém theo sự phân công của TTCM + BGH

. - 5đ/

- Giáo viên đến lớp trễ không có lý do chính đáng

- 2đ/ lần

- Giáo viên bỏ tiết không có lý do chính đáng

- 5đ/ tiết

- BGH, các bộ phận không có lịch làm việc, lịch công tác.

- 5đ

- TTCM không tổ chức họp đúng định kỳ

- 5đ

- Mượn ĐDDH, SGK, STK mà không trả.(tính đến cuối năm).

- 5đ

- Không mang bảng tên (thẻ công chức)

- 2đ/ lần

- Không đồng phục theo qui định trong qui tắc ứng xử.

- 5đ/ lần

- Tự nhờ giáo viên dạy thay không đúng chuyên môn hoặc đúng chuyên môn mà không xin phép.

- 5đ/ lần

- Nghỉ dạy, hội họp không phép 1 lần.

- 5đ/ lần

- Nói chuyện riêng, làm việc riêng trong lúc hội họp bị chủ tọa phê bình.

- 5đ/ lần

- Giáo viên là đoàn viên không thực hiện đúng Quy định của Đoàn.

- 5đ/ lần

- Không dự các buổi CLB, hội thảo, … hoặc bỏ về sớm.

- 5đ/ lân

- Giáo viên không quyết toán các khoản tạm ứng trong 01 tháng

- 5đ/ lần

* Công tác chủ nhiệm: (50 điểm)

- Điểm thưởng:

NỘI DUNG ĐIỂM THƯỞNG

ĐIỂM THƯỞNG

- Lớp dẫn đầu phong trào thi đua toàn trường cuối năm

+ 10đ

- Lớp hạng nhì phong trào thi đua toàn trường cuối năm

+ 7đ

- Lớp hạng ba phong trào thi đua toàn trường cuối năm

+ 5đ

- Lớp CB đối với K11, 12: Tỉ lệ huy động HS đầu năm đạt 100%

+ 5đ/năm

- Lớp CB đối với K10: Tỉ lệ huy động HS đầu năm đạt 100%

+ 8đ/năm

- Duy trì sĩ số 100% đến cuối năm đối với lớp K10

+ 10đ/năm

- Duy trì sĩ số 100% đến cuối năm đối với lớp K11, 12

+ 5đ/năm

- GVCN lớp đối với lớp có đạt giải phong trào (tập thể hay cá nhân) giải I, giải II, giải III

+ 3, +2, +1/phong trào

- Lớp hạng I tháng

+ 5 điểm/ tháng

- Lớp hạng II tháng

+ 3 điểm/ tháng

- Lớp hạng III tháng

+ 2 điểm/ tháng

- Lớp về nhất tuần

+2đ/lớp

- Mời PHHS dự họp (đạt 70% lớp A, 50% lớp CB)

+5đ/lần

- Lớp có HS có ý tưởng khởi nghiệp được công nhận

+10đ

- Điểm trừ:

NỘI DUNG ĐIỂM TRỪ

ĐIỂM TRỪ

- Học sinh không ra lớp hoặc bỏ học mà không có biên bản vận động.

- 5đ/HS

 

- GVCN bỏ tiết chào cờ đầu tuần hoặc không tham dự cả tiết.

- 3đ/lần

- Đi trễ chào cờ.

- 1đ/ lần

- GVCN thiếu quan tâm đến lớp bị phê bình (không có địa chỉ học sinh, không xử lý tự kiểm trong hồ sơ lưu trong tuần)

- 5đ/HS

- GVCN không tổ chức cho lớp tham gia các hoạt động, phong trào chung của trường hoặc không dự cùng với lớp khi đươc phân công(như: Mitting, CLB, viết bài dự thi, các ngày hội, các cuộc thi ….)

- 3đ/lần

- Cuối HK HSSS chưa hoàn thành làm chậm trể đến việc sơ/tổng kết HK, năm học

- 10đ

- Làm sai HSSS, còn thiếu sót, thiếu hồ sơ HS theo Quy định.

- 5đ/lần

- Báo cáo, nộp sổ sách chủ nhiệm chậm trễ hoặc nộp không đầy đủ

- 5đ/ lần

- Không tổng hợp hoặc chốt số tiết cuối tuần vào sổ đầu bài (Sáng và chiều)

- 2đ/ lần

- Không hoàn thành HSSS năm học trước

(tùy theo mức độ mà có thể hạ bậc thi đua ở năm sau)

- GVCN không trình ký GA HĐNGLL( BGH xác nhận)

- 2đ/ lần

- GVCN không tổ chức HĐNGLL( BGH xác nhận)

- 5đ/ lần

- Không hoàn thành hoặc chậm trễ báo cáo công tác chủ nhiệm bị nhắc nhở lần 2.

- 10đ

- Lớp về cuối hàng tuần

-2đ/lớp

- Lớp không tổng kết thi đua

-2đ/tuần

QUY ĐỊNH CHUNG

* LAO ĐỘNG TIÊN TIẾN:

- Phải được xếp loại thi đua từ B trở lên.

- Có đăng ký LĐTT, được tổ xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Đối với bộ phận văn phòng căn cứ vào kết quả đánh giá xếp loại của Tổ Văn phòng và lãnh đạo phụ trách kết hợp với tham khảo ý kiến của các tổ CM, HĐ TĐKT trường quyết định.

- Đối với nhân viên TV, TBTH căn cứ vào kết quả đánh giá xếp loại của lãnh đạo phụ trách, đơn vị tổ sinh hoạt CM và trên cơ sở tham khảo các tổ CM, HĐ TĐKT quyết định.

- Đối với thành viên BGH: Hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công phụ trách, đúng tiến độ, đạt chỉ tiêu chung; Tổ trưởng và các nhân viên thuộc lĩnh vực phụ trách bên dưới được xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ cuối năm.

- Đối với cá nhân phụ trách đoàn thể: Hoạt động đoàn thể được cấp trên công nhận vững mạnh. Chi bộ phải đạt từ hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.

- Đối với GVCN: Các trường hợp học sinh không ra lớp, bỏ học phải biết lý do và có biên bản làm việc với CMHS.

* CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP CƠ SỞ: Xét theo Quy định của Sở GD-ĐT.

1. Được xét là Lao động tiên tiến.

2. Có đăng ký CSTĐ cấp cơ sở.

3. Có SKKN đạt giải cấp cơ sở trở lên hoặc có thành tích được quy đổi như GVDG cấp trường, GV bồi dưỡng HSG các môn văn hoá, Khoa học Kỹ thuật (đạt giải I, II, III).

4. Các thành tích khác: bồi dưỡng HSG đạt giải các môn văn hóa, thi đấu thể thao đạt giải,…

5. Không có học sinh bị điểm liệt trong kỳ thi THPT QG.

6. Xét cho các cá nhân đủ điều kiện theo thứ tự ưu tiên điểm từ cao xuống thấp.

* CHIẾN SĨ THI ĐUA CẤP TỈNH: Xét theo Quy định của Sở GD-ĐT.

1. Đạt CSTĐ 3 năm liên tục.

2. Có SKKN, NCKHSPƯD đạt giải cấp tỉnh trở lên.

3. Được HĐTĐ cấp tỉnh xét duyệt.

4. Có đăng ký CSTĐ cấp tỉnh.

5. Xét các cá nhân đủ điều kiện theo thứ tự ưu tiên điểm từ cao xuống thấp.

* BK UBND Tỉnh: Xét theo chỉ tiêu của Sở GD-ĐT.

1. Có đăng ký BK. UBND Tỉnh.

2. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục và có 2 SKKN cấp cơ sở.

3. Có thành tích nổi bật trong năm học (từ cấp tỉnh trở lên)

4. Xét cho các cá nhân đủ điều kiện theo thứ tự ưu tiên điểm từ cao xuống thấp theo quy trình.

* GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM GIỎI: Từ 40 đến 50 điểm.

1. Được xét lao động tiên tiến và lớp chủ nhiệm phải tham gia đầy đủ các phong trào thi đua.

2. Kết quả cuối năm của lớp chủ nhiệm:

3. Duy trì sĩ số

4. Sinh hoạt chủ nhiệm đúng, đủ, bảo quản tốt hồ sơ sổ sách lớp chủ nhiệm theo qui định.

5. Họp cha mẹ học sinh đúng theo lịch của trường (Khi điều chỉnh lịch họp cần có lý do chính đáng và được thống nhất của BGH)

6. Luôn quan tâm đến học sinh, đặc biệt là học sinh yếu kém, học sinh cá biệt, học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

7. Không có học sinh bị xử lý từ cảnh cáo trở lên

* Lưu ý: GVCN cần đạt 7/7 tiêu chí là được đề nghị xét GVCN giỏi

* TỔ HOÀN THÀNH XUẤT SẮC NHIỆM VỤ: Phải đảm bảo 7/8 tiêu chí

1. Phải có đăng ký thi đua đầu năm.

2.100% GV, NV trong tổ đạt LĐTT ( không tính diện nghỉ theo 108).

3. Có ít nhất 01 GV, NV trong tổ được xét danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở.

4. Đạt các tỉ lệ bộ môn đề ra theo kế hoạch được duyệt (phù hợp với kế hoạch chung của trường); Không có giáo viên, NV trong tổ xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ trở xuống vào cuối năm (theo 42). ( không tính diện nghỉ theo 108).

Đối với Tổ văn phòng: Không có nhân viên trong tổ xếp loại Hoàn thành nhiệm vụ trở xuống vào cuối năm (theo 42).

5. Sinh hoạt đúng, đủ, có kế hoạch hoạt động hàng tháng, học kì, cả năm.(xác nhận của LĐ phụ trách).

6. Có HSG hoặc GVDG cấp trường, tỉnh.(VF không tính tiêu chí này)

7. Tổ chuyên môn phải có tham gia đầy đủ các hội thi bắt buộc của Sở GDĐT theo kế hoạch của trường. Nếu không tham gia đầy đủ thì không được xét thi đua tập thể tổ và không khen cao từ chiến sĩ thi đua cơ sở trở lên đối với cá nhân Tổ trưởng..(VF không tính tiêu chí này).

8. Tổ (GV, NV của tổ) phải có tham gia viết bài, đăng ảnh hoạt động của trường, của tổ, gương người tốt việc tốt,… được đăng tải lên trang web của trường tối thiểu 1 lần/học kỳ.

* CÁC TRƯỜNG HỢP NGHỈ HỢP LỆ KHÔNG TRỪ ĐIỂM THI ĐUA

1. Bệnh phải nằm viện hoặc vợ, chồng, con bệnh nằm viện.(có xin phép)

2. Được lãnh đạo phân công đi công tác, học NQ, tập huấn chuyên môn.

3. Nghỉ do kết hôn, đính hôn (có phép).

4. Đám cưới hoặc đám tang bên vợ hoặc bên chồng (có phép)..

5. Nghỉ do bị tai nạn (có phép).

* TỔNG HỢP XẾP LOẠI: (100đ)

1. Xếp loại A: Đạt từ 85 trở lên,

2. Xếp loại B: Đạt từ 70 đến dưới 85 điểm,

3. Xếp loại C: Từ dưới 70 điểm,

4. Không xếp loại : Là các trường hợp không đạt 3 loại trên.

Chú ý: Không đăng ký thi đua đầu năm: Không xét thi đua.

QUY TRÌNH THỰC HIỆN

1. QUY TRÌNH NHIỆM VỤ

Tất cả các cá nhân, đoàn thể phụ trách theo dõi thi đua phần nào thì báo cáo về cho BCH CĐCS chậm nhất vào ngày 25 hàng tháng. Riêng tổng hợp sổ đầu bài sẽ thực hiện vào cuối mỗi học kỳ.

1.1. Đối với TTCM

- Theo dõi vi phạm của Gv trong tổ, tổng hợp các vi phạm theo từng tháng, HK

- TTCM báo cáo về các vi phạm, thành tích cần cộng điểm của GV trong tổ.

- Cuối HK TTCM căn cứ các điểm thưởng, điểm trừ của GV trong tổ để xét thi đua cho các GV trong tổ.

- Khi xét thi đua TTCM không căn cứ vào Quy chế thi đua để tính điểm, xét theo thứ tự ưu tiên, thực hiện không đúng các biểu mẫu hướng dẫn của bộ phận thi đua thì không xét thi đua cho TTCM.

1.2. Đối với BGH

- Thông báo cho BCH CĐ các lỗi vi phạm, các thành tich cần cộng thêm điểm của GVBM, GVCN, TTCM, các bộ phận.

- Cuối HK BGH tổng hợp kết quả giảng dạy của từng GV, thông báo cho TTCM và bộ phận thi đua trước khi họp xét thi đua.

- Theo dõi, đối chiếu kết quả thi đua thông qua kết quả giảng dạy.

1.3. Đối với BCH Công đoàn

- Theo dõi thi đua hàng ngày, ghi nhận cụ thể chính xác và tổng hợp các báo cáo thi đua của các cá nhân và bộ phận.

- Tổng hợp các vi phạm của GV, CNV, TTCM, các bộ phận theo báo cáo của TTCM và BGH.

- Báo cáo công khai thi đua chậm nhất vào cuối tháng.

1.4. Đối với Bí thư Đoàn trường

Tổ chức và theo dõi phong trào thi đua, xử lý kết quả thi đua và báo về cho CĐCS tổng hợp.

1.5. Đối với Kế toán

Theo dõi và báo cáo quyết toán không đúng hạn của CB, GV, NV.

2. QUY TRÌNH BIỂU QUYẾT TRONG HỘI ĐỒNG THI ĐUA KHEN THƯỞNG:

2.1. Bình xét danh hiệu LĐTT

- T/T HĐTĐ báo cáo kết quả tổng hợp kết quả chung họp xét từ các tổ;

- TTCM trình bày thêm 1 số vấn đề cần lưu ý thêm đối với các thành viên trong tổ (nếu có).

- Các thành viên HĐTĐ trình bày thêm 1 số vấn đề cần lưu ý thêm đối với các thành viên trong trường (nếu có).

- HĐTĐ tiến hành bình bầu bằng thăm kín trên danh sách chung.

2.2. Bình xét danh hiệu CSTĐCS

- Căn cứ vào số điểm thi đua của từng cá nhân, HĐTĐ sẽ xét theo từng nhóm đối tượng theo tỉ lệ như sau: (trên 15% của số lượng đạt LĐTT = 12 người)

+ Nhóm giáo viên BM không là GVCN: Xét 05 GV/ 35 GV

+ Nhóm giáo viên BM là GVCN: Xét 05 GV /29 GV

+ Nhóm chuyên trách, BGH, NV văn phòng là 02 chỉ tiêu/15 thành viên

(Tỉ lệ trên khi trường đạt tập thể LĐTT).

- Căn cứ số điểm thi đua đạt được của các thành viên, HĐTĐ lập danh sách theo nhóm đối tượng theo số điểm từ cao xuống và đảm bảo đủ số lượng theo quy định của từng nhóm đối tượng;

- Tổ trưởng báo cáo tóm tắt ưu điểm, hạn chế từng thành viên trong danh sách được đề nghị khen thưởng;

- Ý kiến nhận xét thêm của các thành viên HĐTĐKT đối với các cá nhân được khen;

- HĐTĐ tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm bằng thăm kín và công bố kết quả. Những trường hợp được tín nhiệm thấp hơn quá bán (dưới 50% số phiếu tán thành) là chưa đạt yêu cầu.

- Nếu số lượng cá nhân được tín nhiệm chưa đạt chỉ tiêu đề ra thì HĐTĐ sẽ bàn bạc bỏ thăm lại đối với những người chưa được tín nhiệm hoặc bầu bổ sung những thành viên khác có số điểm kế cận của nhóm đối tượng hoặc bổ sung chỉ tiêu cho nhóm đối tượng khác khi thấy cần thiết và hợp lý.

2.3. Bình xét danh hiệu CSTĐ cấp tỉnh

Hội đồng TĐKT sẽ bình bầu bằng thăm kín trong tất cả các đối tượng tượng đạt danh hiệu CSTĐ cấp cơ sở (đối với những cá nhân đạt các điều kiện theo quy định) và lấy kết quả từ cao xuống theo chỉ tiêu được khen.

2.4. Bình xét bằng khen của UBND tỉnh:

Hội đồng TĐKT sẽ bình bầu bằng thăm kín trong tất cả những cá nhân đạt các điều kiện theo quy định và lấy kết quả từ cao xuống theo chỉ tiêu được khen.

3. Công tác công khai kết quả xét TĐKT

- Kết quả họp xét được thư ký HĐThi đua tổng hợp và thông báo công khai ở phòng giáo viên xem để biết. Các trường hợp khiếu nại, giáo viên làm đơn nộp về thư ký Hội đồng thi đua khen thưởng chậm nhất là 7 ngày kể từ khi trường thông báo kết quả.

- Thư ký HĐTĐ báo cho chủ tịch HĐ chịu trách nhiệm trả lời cho các trường hợp khiếu nại của GV, NV. Khi cần thiết có thể đề nghị họp HĐTĐKT để giải quyết và trả lời cho đương sự theo quy định

* Chú ý: GV được khiếu nại đối với những cá nhân có vi phạm lớn cần phải xem xét nhưng HĐTĐ không phát hiện được trong khi xét khen thưởng, trên cơ sở khiếu nại của GV, HĐ thi đua sẽ xác minh, tùy theo vi phạm có thể cắt thi đua đối với cá nhân vi phạm nhưng không xét bổ sung thêm./.

TM. BCH CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

Đỗ Thị Bích Thuận

TRƯỞNG BAN THI ĐUA

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Ngọc Thanh