Căn cứ Kế hoạch số 71/KH-THPTTC ngày 06/9/2019 của Trường THPT Tràm Chim về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Trường THPT Tràm Chim xây dựng kế hoạch thực hiện giáo dục đạo đức, nề nếp học sinh năm học 2019-2020 như sau:

I. Mục tiêu

- Giáo dục học sinh chấp hành nghiêm chỉnh pháp luật, nội quy của trường.

- Giáo dục ý thức thực hiện nội qui nề nếp, có ý thức rèn luyện tốt tác phong đạo đức của người học sinh.

- Nâng cao chất lượng giáo dục hai mặt trong đó đặc biệt là chất lượng giáo dục đạo đức của học sinh.

- Nhằm hạn chế những trường hợp học sinh vi phạm, học sinh bị đưa ra Hội đồng kỉ luật của trường. Tăng tỉ lệ học sinh có hạnh kiểm tốt, học lực khá, giỏi.

II. Đặc điểm tình hình

1. Thuận lợi

- Được sự quan tâm của các cấp chính quyền, đoàn thể và Sở GDĐT.

- Cở sở vật chất đáp ứng được nhu cầu giảng dạy và tổ chức các hoạt động giáo dục khác.

- Các bộ phận Đoàn – Hội  phối hợp tốt với giáo viên chủ nhiệm trong công tác giáo dục đạo đức, nề nếp HS.

- GV của trường nhiệt tình, năng nỗ trong các hoạt động.

- Công an địa phương  nhiệt tình trong công tác phối hợp để giáo dục đạo đức, nế nếp học sinh.

2. Khó khăn

- Một số GV chưa có kinh nghiệm trong việc giáo dục và xử lí học sinh.

- Một số GVCN chưa thực sự sâu sát với lớp, với HS và còn bỏ ngõ công tác xử lý HS.

- Một bộ phận HS của trường còn lơ là trong học tập và rèn luyện.

3. Tình hình chất lượng hai mặt giáo dục năm học 2018 - 2019

3.1 Kết quả xếp loại hạnh kiểm

a. Hệ giáo dục phổ thông

TT

Khối

TSHS

HẠNH KIỂM

TỐT

KHÁ

TB

YẾU

SL

Tỉ lệ (%)

SL

Tỉ lệ (%)

SL

Tỉ lệ (%)

SL

Tỉ lệ (%)

1

10

355

335

94,37

19

5,35

1

0,28

0

0

2

11

351

331

94,30

17

4,84

2

0,57

1

0,29

3

12

338

329

97,34

7

2,06

1

0,30

1

0,30

Toàn trường

1044

995

95,31

43

4,12

4

0,38

2

0,19

b. Hệ giáo dục thường xuyên

 

Khối

TSHS

HẠNH KIỂM

TỐT

KHÁ

TB

YẾU

SL

Tỉ lệ (%)

SL

Tỉ lệ (%)

SL

Tỉ lệ (%)

SL

Tỉ lệ (%)

1

10

36

29

80,55

6

16,67

1

2,78

0

0

2

11

20

13

65,00

6

30,00

1

5,00

0

0

3

12

12

12

100,00

0

0

0

0

0

0

Toàn trường

68

54

79,41

12

17,65

2

2,94

0

0

3.2 Kết quả xếp loại học lực

a. Hệ giáo dục phổ thông

TT

Khối

TSHS

HỌC LỰC

GIỎI

KHÁ

TB

YẾU

KÉM

SL

Tỉ lệ (%)

SL

Tỉ lệ (%)

SL

Tỉ lệ (%)

SL

Tỉ lệ (%)

SL

Tỉ lệ (%)

1

10

355

77

21,69

176

49,58

99

27,88

3

0,85

0

0

2

11

351

78

22,22

188

53,56

79

22,51

6

1,71

0

0

3

12

338

66

19,53

249

73,67

23

6,80

0

0

0

0

Toàn trường

1044

221

21,17

613

58,72

201

19,25

9

0,86

0

0

 

b. Hệ giáo dục thường xuyên

TT

Khối

TSHS

HỌC LỰC

GIỎI

KHÁ

TB

YẾU

KÉM

SL

Tỉ lệ (%)

SL

Tỉ lệ (%)

SL

Tỉ lệ (%)

SL

Tỉ lệ (%)

SL

Tỉ lệ (%)

1

10

36

0

0

3

8,33

27

75,00

5

13,89

1

2,78

2

11

20

0

0

2

10,00

12

60,00

6

30,00

0

0

3

12

12

0

0

5

41,67

7

58,33

0

0

0

0

Toàn trường

68

0

0

10

14,71

46

67,65

11

16,17

1

1,47

 

III. Chỉ tiêu cần đạt trong năm học 2019-2020

Hạnh kiểm

- Hệ GDPT: Khá, Tốt đạt từ 99% trở lên.

- Hệ GDTX: Từ TB trở lên đạt từ 95% trở lên.

Học lực

- Hệ GDPT: Từ TB trở lên đạt từ 97% trở lên.

- Hệ GDTX: Từ TB trở lên đạt từ 65% trở lên.

IV. Biện pháp thực hiện

1. Phổ biến qui định về nội qui, nề nếp của trường

Đầu năm học BGH chỉ đạo các bộ phận Đoàn – Hội  và GVCN triển khai đến HS nội quy của trường, của lớp và những quy định về việc xây dựng nề nếp, tác phong học sinh trong tuần lễ sinh hoạt học đường đầu năm học.

2. Kiểm tra thực hiện nội qui học sinh định kì hàng tháng

Tổ chức kiểm tra thực hiện nội qui học sinh hàng tháng do GV trực, bộ phận Đoàn –Hội, đại diện BGH thực hiện qua phiếu kiểm tra với những nội dung như sau:

3. Chỉ đạo GVCN làm tốt công tác tổ chức lớp.

Người giáo viên muốn làm tốt công tác của mình trước hết phải làm tốt công tác tổ chức lớp, thực hiện một số công việc sau:

- Xếp chỗ ngồi: GVCN khi sắp chỗ ngồi nên chia đều những học sinh có học lực khá, giỏi ngồi xen lẫn với những học sinh có học lực trung bình. Sau khi xếp chỗ ngồi xong GVCN lập sơ đồ lớp để giáo viên bộ môn tiện theo dõi.

- Bầu Ban cán sự (BCS) lớp:  Khi GVCN đã nắm được học lực, hạnh kiểm của học sinh sẽ lựa chọn những học sinh có đủ phẩm chất đạo đức để bầu làm lớp trưởng, các lớp phó và các tổ trưởng, tổ phó. Đây là vấn đề rất cần thiết để giao trách nhiệm cho BCS lớp thay mặt GVCN điều hành, quản lý lớp.

- Xây dựng nội quy lớp: Ngoài việc GVCN phổ biến cho học sinh biết về Nội quy nhà trường bắt buộc học sinh phải thực hiện bên cạnh GVCN cần xây dựng Nội quy riêng cho lớp để các em thực hiện. Có thể ở mỗi lớp GVCN xây dựng nội quy lớp khác nhau tùy thuộc vào đặc điểm, tình hình của lớp.

4. Đoàn – Hội tổ chức các hoạt động ngoại khóa

- Giao cho các bộ phận Đoàn – Hội  lên kế hoạch tổ chức các hoạt động khác để lồng ghép các nội dung GDKNS như:    

           + Tổ chức văn nghệ

           + Tổ chức Hội thao                          

           + Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày thành lập Đoàn 26/3.

           + Tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày sinh của Bác.

- Mục tiêu tổ chức tạo môi trường học tập, sân chơi bổ ích, “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” giúp các em tránh xa những tệ nạn xã hội như game online và các tệ nạn khác…

Qua đó đồng thời tuyên truyền giáo dục các em kĩ năng sống, vệ sinh môi trường, rèn luyện thân thể, biết quý trọng những truyền thống, giá trị tốt đẹp…..

 5. Thực hiện tốt công tác phối hợp gia đình, với cha mẹ học sinh

- Tổ chức các cuộc họp phụ huynh HS định kì  đầu năm, cuối HKI, giữa HKII. Ngoài ra GVCN cần phải tiếp xúc riêng để trao đổi thông tin với cha mẹ của những học sinh chưa ngoan, đây là điều rất cần thiết, không thể thiếu đối với giáo viên làm công tác chủ nhiệm.

- Trong cuộc họp cha mẹ học sinh đầu năm GVCN phải cố gắng nắm được số điện thoại liên lạc của gia đình, đây là điều kiện thuận lợi giúp GVCN trao đổi gián tiếp với cha mẹ học sinh khi cần thiết.

6. Quản lí giờ giấc học tập tại trường của học sinh, tình hình nghỉ học, bỏ tiết

- Bộ phận bảo vệ mở và đóng cổng theo thời gian quy định. Chỉ cho HS ra ngoài khi có sự chấp thuận của GV và BGH.

 - GV trực và bộ phận Đoàn – Hội, đội cờ đỏ tham gia kiểm tra nề nếp trước cổng, xuống các lớp kiểm tra việc vệ sinh lớp và thực hiện nội qui của HS, điểm danh kiểm diện ghi sổ để báo GVCN xử lí kịp thời.

- GVBM điểm danh, ghi sổ đầu bài theo từng tiết học.

- Lớp trưởng được phân công theo dõi, ghi nhận và báo cáo lại GVCN.

- GVCN thường xuyên theo dõi sổ trực, sổ đầu bài và nắm tình hình báo cáo từ lớp trưởng để có hình thức xử lí kịp thời.

- Khi HS nghỉ học không phép nhiều ngày GVCN liên hệ hoặc đến gia đình HS tìm hiểu nguyên nhân (tuyệt đối tránh tình trạng học sinh nghỉ học không có lý do mà không xử lí học sinh).

7. BGH tổ chức họp lớp trưởng định kì và giao nhiệm vụ cho HS

- Hàng tháng BGH tổ chức họp lớp trưởng các lớp để lớp trưởng các lớp báo cáo tình hình học tập, sinh hoạt và các vấn đề có liên quan của lớp đến BGH.

- BGH nắm tình hình chung và giải quyết những vấn đề có liên quan.

- Qua đó BGH triển khai những nội dung cần thực hiện trong thời gian tiếp theo và giao nhiệm vụ cho lớp trưởng các lớp triển khai thực hiện, theo dõi hoạt động của lớp và báo cáo định kì, nếu trường hợp có vấn đề bất thường cần giải quyết thì phải báo cáo ngay.

8. Tổ chức các tiết rèn luyện đạo đức HS chưa ngoan, HS thường vi phạm nội qui

 - Cuối mỗi tháng điểm GVCN thống kê và lập danh sách những HS yếu kém và HS có hạnh kiểm chưa ngoan báo về BGH.

- BGH sau khi nắm danh sách HS bên cạnh việc sắp xếp thời khóa biểu phụ đạo HS yếu kém  còn sắp xếp lịch rèn luyện cho HS chưa ngoan thông qua việc sinh hoạt tập thể, vệ sinh trường lớp, lao động…..

- Trong tiết sinh hoạt dưới cờ sẽ tuyên dương những HS có tiến bộ và phê bình những trường hợp được rèn luyện nhưng vẫn còn vi phạm.

V. Công việc trọng tâm theo tháng

Tháng

Nội dung công việc

Người phụ trách

8/2019

- Tập trung HS, triển khai nội quy, quy định của trường lớp

- Tổ chức lao động toàn trường, tổng vệ sinh lớp học.

- Sinh hoạt tập thể đầu năm.

- Vận động HS ra lớp.

- Thực hiện tổ chức lớp (Bầu cán sự lớp, các tổ trưởng, xếp chỗ ngồi, sơ đồ lớp).

- Giáo dục ý thức bảo quản tài sản cho HS

- Tổ chức tuyên truyền ATGT, phòng chống VPPL, BLHĐ, Xâm hại TDTE, Đuối nước, Tai nạn thương tích.

- BGH, GVCN, các bộ phận

- GVCN, HS

 

- BGH, GVCN, các bộ phận.

- GVCN

- GVCN

 

- GVCN

- BGH, Đoàn-Hội, GVCN

 

9/2019

- Kí cam kết thực hiện ATGT, BLHĐ, tội phạm…

- Tuyên truyền ý thức bảo quản tài sản, vệ sinh trường lớp

- HĐNGLL tháng 9

- Kiểm tra nội qui HS

- Tổ chức hoạt động giáo dục HS chưa ngoan

- Giáo dục HS qua hoạt động Tổ TVHĐ

- GVCN, HS

- PHT, GVCN, HS

 

- GVCN, HS

- Đoàn, Hội

- BGH p/h công an huyện

- Tổ TVHĐ

10/2019

- HĐNGLL tháng 10

- Kiểm tra nội qui HS

- Tổ chức hoạt động giáo dục HS chưa ngoan

- Giáo dục HS qua hoạt động Tổ TVHĐ

- Tổ chức HĐ chào mừng 20/10

- GVCN, HS

- Đoàn, Hội, GVCN

- BGH,các BP,GVCN

- Tổ TVHĐ

- BGH, các bộ phận,GVCN

11

2019

- HĐNGLL tháng 11

- Kiểm tra nội qui HS

- Tuyên truyền về ngày 20/11

- Tổ chức hoạt động giáo dục HS chưa ngoan

- Giáo dục HS qua hoạt động Tổ TVHĐ

- GVCN, HS

- Đoàn, Hội, GVCN

- Đoàn, Hội, GVCN

- BGH,các BP,GVCN

- Tổ TVHĐ

12/2019

- HĐNGLL tháng 12

- Kiểm tra nội qui HS

- Tổ chức HĐ chào mừng 22/12

- Giáo dục HS về qui chế thi cử

- Giáo dục HS qua hoạt động Tổ TVHĐ

- GVCN, HS

- Đoàn, Hội, GVCN

- BGH, các bộ phận

- Đoàn, Hội, GVCN

- Tổ TVHĐ

1/2020

- HĐNGLL tháng 1

- Kiểm tra nội qui HS

- Hội thảo chuyên đề giáo dục đạo đức HS

- Tổ chức hoạt động giáo dục HS chưa ngoan

- Giáo dục HS qua hoạt động Tổ TVHĐ

- Xét hạnh kiểm quá trình rèn luyện của HS HKI

- Tổ chức HĐ Mừng Đảng – Mừng xuân

- GVCN, HS

- Đoàn, Hội, GVCN

- Đoàn, Hội, GVCN

- BGH,các BP,GVCN

- Tổ TVHĐ

- BGH,GVCN, các bộ phận

- BGH, các BP,GVCN

2/2020

- HĐNGLL tháng 2

- Kiểm tra nội qui HS

- Tổ chức hoạt động giáo dục HS chưa ngoan

- Giáo dục HS qua hoạt động Tổ TVHĐ

- GVCN, HS

- Đoàn, Hội, GVCN

- BGH,các BP,GVCN

- Tổ TVHĐ

3/2020

- HĐNGLL tháng 3

- Kiểm tra nội qui HS

- Tổ chức HĐ Kỉ niệm ngày 26/03

- Tổ chức hoạt động giáo dục HS chưa ngoan

- Tổ chức chuyến tham quan về nguồn

- Giáo dục HS qua hoạt động Tổ TVHĐ

- GVCN, HS

- Đoàn, Hội, GVCN

- BGH,các BP,GVCN

- BGH p/h công an xã

- BGH, Đoàn – Hội

- Tổ TVHĐ

4/2020

- HĐNGLL tháng 4

- Kiểm tra nội qui HS

- Tổ chức hoạt động giáo dục HS chưa ngoan

- Tổ chức HĐ KN ngày 30/04 - 01/05

- Giáo dục HS qua hoạt động Tổ TVHĐ

- Tổ chức Lễ Tri ân – Trưởng thành cho HS khối 12

- GVCN, HS

- Đoàn, Hội, GVCN

- BGH,các BP,GVCN

- BGH, Đoàn – Hội

- Tổ TVHĐ

- BGH,các BP,GVCN K12

 

5/2020

- HĐNGLL tháng 5

- Kiểm tra nội qui HS

- Tổ chức HĐ Kỉ niệm ngày 19/05

- Xét hạnh kiểm HS

- Giáo dục HS về qui chế thi cử, ôn thi

- Lên kế hoạch rèn luyện trong hè

- Giáo dục HS qua hoạt động Tổ TVHĐ

- Xét hạnh kiểm quá trình rèn luyện của HS HKII, cả năm học.

 

- GVCN, HS

- Đoàn, Hội, GVCN

- BGH,các BP,GVCN,HS

- BGH,các BP,GVCN

- BGH,các BP,GVCN

- BGH, Đoàn – Hội

- Tổ TVHĐ

- BGH,GVCN, các bộ phận

Trên đây là kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục đạo đức, nề nếp học sinh của Trường THPT Tràm Chim năm học 2019 - 2020, yêu cầu tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh của trường thực hiện tốt kế hoạch đề ra nhằm nâng cao chất lượng đạo đức học sinh của trường góp phần nâng cao chất lượng giáo dục chung của đơn vị.