KẾ HOẠCH THU CÁC KHOẢN PHÍ ĐẦU NĂM

Năm học 2019-2020

Thực hiện tinh thần công văn số 978/SGDĐT-KHTC ngày 25/7/2019 của Sở GDĐT tỉnh Đồng Tháp về việc thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục công lập năm học 2019-2020.

Căn cứ văn bản số 278/2019-BVĐT ngày 11/07/2019 của Công ty Bảo việt Đồng Tháp về việc triển khai bảo hiểm CBVC, giáo viên và học sinh, sinh viên năm học 2019-2020.

Căn cứ công văn số 140/BC-BHXH-SGD ngày 12/08/2019 của BHXH  huyện Tam Nông về việc tổng kết bảo hiểm y tế học sinh năm học 2018-2019 và phương hướng thực hiện năm học 2019-2020.

Trường THPT Tràm Chim công bố các khoản thu của học sinh năm học 2019-2020 như sau:

I./ Các khoản thu từ học sinh:

STT

 

Tên khoản thu

Khối 10

Khối 11

Khối 12

Ghi chú

01

Học phí / năm =

(9 tháng)

720.000đ

80.000đ/tháng X 9 tháng

(Bắt buộc).

02

Học bạ

4.000đ  (Khối 10)

Bắt buộc theo giá chung

03

BHTN

120.000đ

Thu hộ BHTN

Thời gian thu từ ngày 26/08/2019 đến ngày 30/11/2019

 

04

BHYT: (Bắt buộc)

 

( 40.230đ /tháng)

- 362.070đ/9 tháng

- 402.300đ/10 tháng

- 442.530Đ/11 tháng

- 482.760đ /12 tháng

- 522 990đ/13 tháng

- 563.220đ/14 tháng

- 603.450đ/15 tháng

 

*Đối với học sinh khối 12.

-Thời gian thu BHYT 9 tháng từ ngày 26/8/2019 đến ngày 20/12/2019

(Thẻ có giá trị sử dụng từ 01/01/2020 đến 30/09/2020)

-Thời gian thu BHYT 13 tháng từ ngày 26/8/2019 đến ngày 15/12/2019.

(Thẻ có giá trị sử dụng từ 01/10/2019 đến 30/09/2020)

*Đối với học sinh khối 10 và khối 11.

-Thời gian thu BHYT 15 tháng từ ngày 26/8/2019 đến ngày 20/9/2019 (Thẻ có giá trị sử dụng từ 01/10/2019 đến 31/12/2020)

-Thời gian thu BHYT 14 tháng từ ngày 19/8/2019 đến ngày 20/10/2019.

(Thẻ có giá trị sử dụng từ 01/11/2019 đến 31/12/2020)

-Thời gian thu BHYT 13 tháng từ ngày 19/8/2019 đến ngày 20/11/2019.

(Thẻ có giá trị sử dụng từ 01/12/2019 đến 31/12/2020)

-Thời gian thu BHYT 12 tháng từ ngày 19/8/2019 đến ngày 15/12/2019.

(Thẻ có giá trị sử dụng từ 01/01/2020 đến 31/12/2019)

*Lưu ý: Những em đã tham gia BHYT năm 2018 đã có thẻ thì BHXH sẽ không phát thẻ mới các em dùng thẻ của năm 2017 hoặc thẻ năm 2018 để sử dụng. Riêng những em nào đã mất hoặc sai thông tin trên thẻ thì qua BHXH đề nghị cấp lại hoặc điều chỉnh cho đúng thông tin trên thẻ.

05

Bảng tên học sinh

( phù hiệu)

10.000đ

10.000đ/ 05 cái

06

- Áo đồng phục thể dục.

(Quần thể dục hs tự chọn mua)

 

45.000đ/áo

Theo thoả thuận với BĐD CMHS. Do học sinh tự mua theo quy định đồng phục của trường .

07

Đồng phục học sinh

- Áo ngắn tay

- Áo dài tay

- Quần tây 2 loại:

Hoặc tự may, tự mua theo màu quy định (Xanh đậm hoặc đen)

 

 

- 80.000đ

- 100.000đ

- 90.000đ  &

130.000đ

Theo thỏa thuận với CMHS như những năm trước.

(Khuyến khích hs mặc áo dài truyền thống.)

 

Ghi chú: * Thời hạn thu phí và hiệu lực bảo hiểm tai nạn

- Thu học phí: từ 26/08/2019  đến 30/04/2019 ( Thu từng tháng )

- Thu BHYT  từ 26/8/2019 đến 20/12/2019.

- Thu BHTN:

+ Đợt 1 từ 26/08/2019  đến 31/08/2019, hiệu lực bảo hiểm từ 01/09/2019  đến 31/09/2020.

+ Đợt 2 từ 01/09/2019  đến 31/10/2019, hiệu lực bảo hiểm từ 01/11/2019 31/10/2020.

+ Đợt 3 từ 01/11/2019  đến 25/11/2019, hiệu lực bảo hiểm từ 01/12/2019 30/11/2020.

II/. Thu các khoản vận động: Theo thống nhất của BĐD CMHS trường với BĐD CMHS các lớp (Có bảng dự trù kinh phí riêng)

III/. Miễn, giảm  học phí:

          - Căn cứ theo Công văn số 1069 /SGDĐT-STC  ngày 16 tháng 8  năm 2019 của  Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính.

- Miễn học phí.

+ Sổ hộ nghèo về Thu nhập, Y tế, Văn hóa, Nước sạch và vệ sinh, tiếp cận thông tin, nhà ở, giáo dục. (Giấy xác nhận của UBND các xã cấp có hiệu lực năm 2019)

          + Học sinh mồ côi có giấy chứng nhận của cơ quan thẩm quyền cấp.

          + Học sinh khuyết tật hoặc bị tàn tật có giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo. (Phải có giấy chứng nhận của cơ quan thẩm quyền cấp).

          + Con của liệt sĩ, con thương binh, bệnh binh, anh hùng lực lượng vũ trang. (Phải có giấy chứng nhận của cơ quan thẩm quyền cấp).

- Giảm 50% học phí.

+ Hộ cận nghèo. (Giấy xác nhận của UBND các xã cấp có hiệu lực năm 2019)

+ Con của cán bộ, công nhân,viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên (Bản sao sổ hưởng trợ cấp do Bảo hiểm XH cấp), …

V. Hỗ trợ chi phí học tập.

- Học sinh thuộc diện hộ nghèo mà có tiêu chí về thu nhập, Giáo dục (Giấy xác nhận của UBND các xã cấp có hiệu lực năm 2019)

- Học sinh mồ côi có giấy chứng nhận của cơ quan thẩm quyền cấp.

- Học sinh bị tàn tật, khuyết tật có sổ hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo. (Phải có giấy chứng nhận của cơ quan thẩm quyền cấp).

VI. Miễn giảm BHYT, BHTN.

1. Bảo hiểm y tế: Theo quy định của BHXH.

2. Chế độ miễn giảm của bảo hiểm tai nạn.

- Miễn thu BHTN đối với học sinh là con liệt sĩ; con thương, bệnh binh hạng 1; học sinh mồ côi cha lẫn mẹ hoặc hs khuyết tật.

- Giảm 50% phí BH cho HS thuộc diện có sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Lưu ý: ( Đối với học phí và chi phí học tập)

- Ngoài các hồ sơ nêu trên, học sinh phải có đơn xin miễn, giảm theo qui định.

- Tất cả các đối tượng được miễn, giảm và hỗ trợ chi phí học tập nêu trên, ngay từ đầu năm học đến ngày 05/9/2019 yêu cầu hs phải hoàn tất hồ sơ và nộp cho GVCN. Sau khi kiểm tra các hồ sơ trên thấy đã đầy đủ và hợp lệ, GVCN tổng hợp và nộp trực tiếp cho Phong- kế toán.

- Trường hợp hs đã có thẻ BHYT thuộc các nhóm đối tượng khác như: nghèo, cận nghèo, thân nhân sĩ quan CA, Quân đội,…bắt buộc các em phải mang theo thẻ để trình cho GVCN biết để ghi nhận, tổng hợp và báo cáo cho kế toán trường theo quy định.

 

 (Các hồ sơ trên nếu nộp bảng foto đều phải có công chứng. Riêng đơn xin miễn giảm và hỗ trợ chi phí học tập GVCN liên hệ phòng kế toán để nhận và  hướng dẫn).

                                                                           HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                     Trần Ngọc Thanh