Căn cứ Hướng dẫn số 51/HD-SGDĐT, ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Sở GDĐT tỉnh Đồng Tháp về việc hướng dẫn thực hiện Kế hoạch năm học 2019 - 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Căn cứ Kế hoạch số 71/KH-THPTTC ngày 06/9/2019 của Trường THPT Tràm Chim về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020.

Trường THPT Tràm Chim xây dựng kế hoạch hoạt động hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và giáo dục kỹ năng sống cho học sinh năm học 2019 – 2020 cụ thể như sau:

I. Mục tiêu

- Nhằm tạo môi trường học tập, sinh hoạt lành mạnh, bổ ích và giáo dục những kĩ năng sống cho học sinh.

- Phát huy tính chủ động, tích cực, sáng tạo của học sinh trong học tập và các hoạt động xã hội một cách phù hợp và hiệu quả.

II. Nội dung và hình thức tổ chức

1. Tổ chức HĐGDNGLL

1.1. Chỉ tiêu: 100% GVCN thực hiện đầy đủ và đúng theo chủ đề, chủ điểm hàng tháng.

1.2. Hình thức: Tổ chức vào tiết 4,5 ngày thứ năm.

1.3. Nội dung

- Giáo dục HS thực hiện tốt nội quy, quy định của trường, của lớp.

- Xây dựng nề nếp học tập ở các lớp.

- Tổ chức các phong trào thi đua trong HS.

- Tổ chức tốt các buổi sinh hoạt ngoại khóa lồng ghép sinh hoạt các ngày lễ lớn trong năm: 20/10, 20/11,  22/12, 3/2, 8/3, 26/3, 30/4, 1/5, 15/5 và 19/5.

- Giáo dục học sinh nhận biết và hiểu ý nghĩa của các ngày lễ lớn thông qua các buổi sinh hoạt tập thể.

- Giáo dục học sinh lễ phép và biết ứng xử với cha mẹ, thầy cô và bạn bè…

- Thực hiện tốt 5 nội dung của kế hoạch xây dựng phong trào thi đua Trường học thân thiện - Học sinh thích cực.

- Sinh hoạt các nội dung theo chủ điểm từng tháng.

- Tổ chức các hội thi: Trò chơi dân gian, đố vui, giáo dục kỹ năng.

- Đánh giá thi đua của các lớp theo tuần, tháng.

1.4. Nội dung cụ thể

   THÁNG

CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG

 

NỘI DUNG

 

HÌNH THỨC

9

Thanh niên học tập rèn luyện vì sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

Nhằm giáo dục HS quyền và trách nhiệm của người thanh niên học sinh THPT trong sự nghiệpCNH, HĐH.

- Thảo luận về vai trò của người thanh niên THPT trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

- Trao đổi phương pháp, kế hoạch học tập tích cực ở trường THPT.

- Thi hùng biện về trách nhiệm của người thanh niên THPT trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

 

10

Thanh niên với tình bạn, tình yêu và gia đình

   Nhằm giúp HS nâng cao nhận thức về giá trị của tình bạn, tình yêu và gia đình trong cuộc sống hằng ngày, từ đó biết thực hiện quyền và trách nhiệm của bản thân trong tình bạn, tình yêu và gia đình.

- Thi hỏi đáp về tình bạn, tình yêu và gia đình.

- Thi tìm hiểu luật Hôn nhân và gia đình.

- Diễn tiểu phẩm về chủ đề tình bạn, tình yêu và gia đình.

- Tổ chức diễn đàn trao đổi, tư vấn, xử lí tình huống giao tiếp có liên quan đến chủ đề tình bạn, tình yêu và gia đình.

11

Thanh niên với truyền thống hiếu học và tôn sư trọng

đạo

Nhằm giáo dục cho HS ý thức trách nhiệm trong việc giữ gìn và phát huy những truyền thống đó của dân tộc.

- Thi viết và trình bày cảm xúc về thầy cô và mái trường.

- Tổ chức giao lưu văn nghệ với các giáo viên dạy lớp mình.

- Tổ chức gặp gỡ và giao lưu, nghe chia sẻ của cựu HS về thầy cô và trường.

- Trình bày tiểu phẩm, hoạt cảnh về thầy cô…

12

Thanh niên với  sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

 

 

 

 

 

 

Nhằm giáo dục cho HS hiểu được vai trò, quyền và nghĩa vụ của người thanh niên trong việc góp ph

n xây dựng và bảo vệ đất nước.

- Mời cựu chiến binh, những người có công với CM về giao lưu và trao đổi về nhiệm vụ của người thanh niên đối với Tổ quốc.

 

- Thi tìm hiểu về ngày thành lập QĐNDVN.

- Tổ chức diễn tiểu phẩm về chủ đề Người lính và nghĩa vụ thanh niên đối với Tổ quốc.

01

Thanh niên với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

Nhằm giúp HS hiểu và thực hiện quyền được phát triển để phát huy truyền thống văn hóa của dân tộc.

- Thảo luận về chủ đề “ Giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc”

- Tìm hiểu nét đẹp truyền thống dân tộc của địa phương, đất nước.

- Thi tìm, sưu tầm những câu ca dao, tục ngữ nói về truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

- Thi hóa trang các trang phục của các dân tộc anh em trên đất nước Việt Nam.

02

Thanh niên với lí tưởng cách mạng

Nhằm giáo dục cho HS có nhận thức đúng đắn về lí tưởng của Đảng Cộng sản Việt Nam, xác định quyền và trách nhiệm góp phần thực hiện lí tưởng đó.

- Thi tìm hiểu lịch sử ra đời của Đảng CSVN.

- Văn nghệ với chủ đề về Đảng, về Bác Hồ và người lính.

- Giao lưu và trò c

uyện với các Đảng viên trong trường.

03

Thanh niên với vấn đề lập nghiệp

Nhằm giúp học sinh nhận thức được tầm quan trọng của vấn đề lập nghiệp, hiểu về quyền được lựa chọn ngành nghề tương lai phù hợp với năng              lực bản thân và yêu cầu của xã hội.

- Diễn đàn, thảo luận về vấn đề thanh niên lập nghiệp.

- Trao đổi về chủ đề lí tưởng sống của thanh niên trong thời đại ngày nay.

- Nghe nói chuyện về việc lựa chọn nghề nghiệp.

04

Thanh niên với hòa bình, hữu nghị và hợp tác

  

 

 

 

 

 

Nhằm giúp cho HS hiểu được ý ngĩa của hòa bình, hữu nghị và hợp tác trong bối cảnh hội nhập hiện nay, từ đó biết sống và ứng xử phù hợp với tinh thần hòa bình, hữu nghị, hợp tác.

 

 

 

 

 

 

- Tổ chức giao lưu văn nghệ giữa các lớp trong khối.

- Tìm hiểu về khối ASEAN và liên hiệp quốc.

- Tìm hiều hoạt động của Việt Nam trong việc giao lưu hợp tác với các nước ASEAN và khu vực.

05

Thanh niên với Bác Hồ

Nhằm giáo dục HS có hiểu biết về thân thế và sự nghiệp của Bác Hồ, kính trọng và biết ơn công lao của Bác Hồ, tích cực học tập lập thành tích dâng lên Bác.

- Thi tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

- Văn nghệ với chủ đề về Bác Hồ và Cách mạng.

- Viết bài cảm nhận về Bác.

 

1.5 Tổ chức thực hiện

- GVCN hướng dẫn cho ban cán sự lớp đứng ra tổ chức, điều khiển các hoạt động, GVCN chỉ là người tham dự buổi hoạt động, nhận xét đánh giá buổi hoạt động. Tuy nhiên GVCN phải là người thiết kế, hướng dẫn, giám sát ban cán sự lớp tổ chức thực hiện dựa trên cơ sở giáo án và kế hoạch, không để HS tự thực hiện.

- TTCM kiểm tra và kí duyệt giáo án HĐGDNGLL của GVCN trong tổ trước khi GVCN thực hiện HĐGDNGLL.

- BGH sẽ tăng cường dự giờ định kì và đột xuất tiết HĐGDNGLL của các lớp. Dự kiến mỗi tháng sẽ dự ít nhất 01lớp.

2. Tổ chức hoạt động giáo dục kĩ năng sống

Việc giáo dục kĩ năng sống cho HS được thể hiện qua các hoạt động:

2.1 Tổ chức sinh hoạt dưới cờ hàng tuần

- Giao cho Đoàn - Hội  xây dựng kế hoạch tổ chức tiết sinh hoạt dưới cờ có lồng ghép các tiết mục văn nghệ, các nội dung chào cờ BGH đã lên kế hoạch

Nội dung thực hiện trong tiết sinh hoạt dưới cờ.

               STT

Thời lượng

Diễn biến

Nội dung thực hiện

Người thực hiện

Ghi chú

1

5 phút

Ổn định tổ chức

- Chuẩn bị

- Kiểm tra âm thanh

- Ổn định HS

Đoàn, Hội

( DCT)

 

2

5 phút

Nghi thức chào cờ

- Chào cờ

- Hát quốc ca

Đoàn, Hội

( DCT)

 

3

5 phút

Văn nghệ chủ đề

- Mỗi tuần một bài hát có liên quan đến các chủ đề tháng, tuần

Học sinh

 

 

 

4

5 phút

Sơ kết tuần qua

- Nhận xét tình hình hoạt động tuần qua của các lớp

- Tổng kết thi đua tuần của các lớp.

GV trực

 

 

Đoàn, Hội

( DCT)

 

 

 

5

5 phút

- Kể chuyện “ Mỗi tuần một câu chuyện”

- Giới thiệu địa chỉ đỏ

- Kể chuyện về Bác Hồ

- Kể chuyện gương người tốt việc tốt.

- Kể chuyện gương HS vượt khó

- Kể những câu chuyện mang ý nghĩa giáo dục.

Đại diện HS của các lớp (Lớp chuẩn bị mẫu chuyện nộp trước Đoàn, Hội duyệt nội dung)

Mỗi tuần 1 lớp đại diện

6

5 phút

 

- Giới thiệu sách mới

hoặc tuyên truyền của NVYTTH

NV Thư viện, NVYTTH + Học sinh các lớp

 

7

5 phút

Nêu phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tuần tới

- Nêu những nhiệm vụ trong tâm và những việc cần làm trong tuần.

- Phát động các phong trào thi đua (nếu có)

Đoàn, Hội

 

8

5 phút

Phát biểu của BGH (nếu có)

Đại diện BGH phát biểu nhận xét đánh giá

BGH

 

9

5 phút

Thi tìm hiểu kiến thức “ Kiến thức cho em”.

Mỗi tuần 4 câu hỏi có liên quan đến các kiến thức chung xã hội, kiến thức về các ngày lễ, ngày kỉ niệm, những sự kiện quan trọng trong tuần trong tháng hoặc những kiến thức liên quan đến các môn học trên lớp….

Đoàn, Hội

( DCT)

(Đoàn, Hội và các TCM thực hiện việc soạn nội dung câu hỏi)

 

Mỗi tuần 4 câu hỏi trao 4 phần quà

- Hàng tuần BGH soạn nội dung sinh hoạt chủ nhiệm dựa trên những báo cáo và phương hướng hoạt động của các bộ phận Đoàn – Hội  gửi đến GVCN thực hiện trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm.

- Bộ phận phụ trách công tác chủ nhiệm gợi ý các hình thức để cải tiến tiết sinh hoạt chủ nhiệm lồng ghép các hoạt động giáo dục kĩ năng sống phát huy tính tích cực của HS.

Một số gợi ý như sau:

1. Tổng kết thi đua tuần giữa các tổ  - Tổ trưởng.

2. Báo cáo tình hình lớp                   - BCS lớp.

- Công tác thu chi của lớp         - Thủ quỹ.

- Tình hình học tập                   - Lớp Phó học tập.

- Tình hình vệ sinh, lao động    - Lớp Phó lao động.

- Tình hình thực hiện nội qui    - Lớp phó trật tự.

- Tình hình chung của lớp         - Lớp trưởng.

3. Nhận xét tuần qua và định hướng tuần tiếp theo - GVCN

4. Tổ chức các tiết mục văn nghệ, các trò chơi tập thể, thi đố vui…

2.2. Tổ chức phát thanh học đường

- Hàng tuẩn tổ chức thực hiện phát thanh vào các giờ ra chơi của thứ 4,6.

- Đoàn – Hội  phối hợp lên lịch phát thanh và soạn nội dung phát thanh trình BGH duyệt trước khi thực hiện.

- Nội dung lồng ghép tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, ATGT, giáo dục giới tính, sức khỏe SSVTN, những câu chuyện mang tính giáo dục hình thành nhân cách kĩ năng sống, giáo dục những giá trị sống, kĩ năng bảo vệ, tự vệ khi gặp phải tình huống xấu…

2.3. Tổ chức các buổi ngoại khóa, câu lạc bộ

- Đầu năm học các tổ chuyên môn lên kế hoạch ngoại khóa cho tổ mình và thành viên các tổ dựa vào kế hoạch tổ lên kế hoạch ngoại khóa bộ môn và xây dựng đề cương thực hiện. BGH duyệt Kế hoạch ngoại khóa các tổ và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện.

 - Tổ chức các câu lạc bộ trong trường học nhằm giáo dục KNS, những giá trị sống và tạo sân chơi bổ ích cho các em.

 2.4. Tổ chức các hoạt động khác để giáo dục KNS

- Giao cho các bộ phận Đoàn - Hội  lên kế hoạch tổ chức các hoạt động khác để lồng ghép các nội dung GDKNS như:

+ Tổ chức các trò chơi phần hội trong Tuần lễ sinh hoạt học đường đầu năm học.

+ Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống Tôn sư trọng đạo.

+ Tổ chức Hội thi Văn nghệ học đường cấp trường, tham gia cấp tỉnh.

+ Tổ chức các hoạt động “Mừng Đảng - Mừng xuân”

+ Tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày thành lập Đoàn 26/3.

+ Tổ chức Lễ Tri ân trưởng thành cho HS khối 12.

+ Tổ chức các hoạt động KN ngày sinh của Bác.

- Mục tiêu tổ chức tạo môi trường học tập, sân chơi bổ ích, “Xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực” giúp các em tránh xa những tệ nạn xã hội như game online và các tệ nạn khác…

Trên đây là Kế hoạch hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp và giáo dục kĩ năng sống cho học sinh của Trường THPT Tràm Chim, năm học 2019 - 2020.