KẾ HOẠCH

Thực hiện nhiệm vụ năm học 2019-2020

Phần 1

 CÁC CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH

 

- Căn cứ Quyết định số 669/QĐ-UBND-HC ngày 08 tháng 7 năm 2019 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về việc Ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019- 2020 của Giáo dục mầm non, Giáo dục phổ thông và Giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

- Căn cứ Hướng dẫn số 51/HD-SGDĐT ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Đồng Tháp về thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

- Căn cứ Công văn hướng dẫn số 1172/SGDĐT-GDTrH-TXCN ngày 04/9/2019 và các công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn cấp trung học năm học 2019-2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo;

          - Căn cứ kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2018-2019 của trường.

- Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, nhân viên, học sinh nhà trường.

Phần 2

ĐẶC ĐIỂM NHÀ TRƯỜNG

       I. HỌC SINH

Lớp

Học sinh

Số lớp

Tổng số

Phổ thông

T. xuyên

Tổng số

PT

TX

10

401

365

36

10

9

1

11

387

354

33

10

9

1

12

369

351

18

11

10

1

CỘNG

1157

1070

87

31

28

3

 

II. CBQL, GIÁO VIÊN VÀ NHÂN VIÊN

          Tổng số là 83, trong đó:

          1. CBQL: 4 người, nữ 0 .

          2. Nhân viên 8 người, chia ra: 1 Kế toán, 1 Văn thư – Thủ quỹ, 0 YTHĐ, 1 Thư viện, 2 Thiết bị, 1 Phục vụ, 2 Bảo vệ.

          3. Giáo viên: Tổng số: 71 giáo viên, tỉ lệ giáo viên/lớp = 2,26.

Môn

Toán

Hoá

Sinh

Tin

TD

Văn

Sử

Địa

GDCD

CN

AV

11

7

6

6

3

6

12

5

3

2

2

8

Thừa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thiếu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. CƠ SỞ VẬT CHẤT

 

Số

Phòng

Phòng học

Số phòng chức năng

Vật lý

Hoá học

Sinh học

Tin học

Thư viện

Hiện có

26

1

1

1

2

1

Thiếu

 

 

 

 

 

 

 

IV. PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG GIÁO DỤC

1. Môi trường bên trong

a) Mặt mạnh:

          - Đội ngũ giáo viên đủ về số lượng (tỉ lệ GV/lớp 2,26), đồng bộ các môn, lực lượng trẻ, nhiệt tình.

          - Giữ vững khối đoàn kết nội bộ, sẵn lòng giúp đỡ lẫn nhau về mọi mặt.

          - Cơ sở vật chất: đáp ứng tương đối đủ các yêu cầu dạy học.

- Tỉ lệ GV trên chuẩn khá cao 21,13% .

b) Mặt yếu:

          - Một số giáo viên trẻ chưa có kinh nghiệm quản lý, giáo dục học sinh.

 - Học sinh có học lực yếu và vi phạm nội qui nhà trường ở năm học 2018-2019 có chiều hướng tăng so năm trước.

- Còn nhiều học sinh còn lơ là trong học tập do chưa xác định đúng động cơ mục đích học tập.

- Số học sinh nghỉ học trong năm học có giảm nhưng vẫn còn nhiều với nhiều nguyên nhân.

       2. Môi trường bên ngoài

a) Thời cơ:

- Sở GD&ĐT quan tâm chỉ đạo sâu sát, kịp thời về công tác chuyên môn, về giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục.

          - Chính quyền địa phương quan tâm hỗ trợ nhiều mặt, có sự đồng thuận và hỗ trợ của CMHS.

b) Thách thức:

- Tinh hình học sinh ra trường không có việc làm đã ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý gia đình và ý thức học tập của học sinh.

          - Các loại hình vui chơi giải trí không lành mạnh bên ngoài học đường, game online, các thông tin không lành mạnh trên các trang mạng xã hội đã ảnh hưởng lớn đến  tư tưởng, nhận thức học sinh, lôi cuốn  các em vào con đường ham chơi, lười học, thích hưởng thụ, thậm chí là  hư hỏng.

- Tình hình tệ nạn xã hội (ma tuý) trong thanh thiếu niên có chiều hướng gia tăng nên dễ ảnh hưởng đế học sinh và môi trường học đường.

Phần 3

  NỘI DUNG KẾ HOẠCH

 A. MỤC TIÊU CHUNG

Tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục. Tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, bền vững. Xây dựng đội ngũ giáo viên có phẩm chất, đạo đức và năng lực, phát huy tinh thần trách nhiệm. Tiếp tục thực hiện tốt cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” gắn với cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là tấm gương sáng về đạo đức, tự học và sáng tạo”. Triển khai thực hiện tốt theo tinh thần Hội nghị Ban chấp hành Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

B. CÁC CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU

1. Học sinh

1.1. Học sinh phổ thông

a) Tỉ lệ huy động:

Huy động học sinh toàn cấp: Trên 99,50 %

Huy động học sinh Khối 10 : Trên 99,50%     

- Số học sinh giảm:             < 3,0 %                            

- Tỉ lệ học sinh bỏ học:   < 1 %                                         

 b) Chất lượng giáo dục:

            - Xếp loại hạnh kiểm: Khá, tốt trở lên từ 99%                                        

            - Tỉ lệ học lực: Từ TB trở lên 97%

- Lưu ban (chung): không quá 1%                 

            - Tốt nghiệp THPT:                   98 % trở lên           

            - Học sinh giỏi các môn văn hóa, hội thi: học sinh giỏi môn văn hóa 10 giải, các hội thi khác 5 giải (kể cả giải khuyến khích)

- Tham gia đầy đủ các hội thi do Sở hoặc Sở phối hợp với các ngành khác tổ chức.

1.2. Học sinh hệ GDTX:

a) Huy động và duy trì sĩ số                         

- Số học sinh giảm:             < 10 %                            

- Tỉ lệ học sinh bỏ học:        < 3 %                                    

b) Chất lượng giáo dục:

            - Xếp loại hạnh kiểm: Từ TB trở lên 95%                                                           

            - Tỉ lệ học lực: Từ TB trở lên 65%

            - Lưu ban (chung): không quá 10,0%                 

- Thi lại:                               < 17,0%                           

            - Tốt nghiệp THPT:               70 % trở lên                      

2. CBQL, GV, NV:

a) Xếp loại viên chức cuối năm: 100% hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên, không có CC, VC xếp loại không hoàn thành nhiệm vụ (không tính diện nghỉ 108), không có GV bị kỷ luật hoặc vi phạm pháp luật bị xử lý.

b) Danh hiệu thi đua cuối năm

            - Cá nhân                                                                                             

                        + Đạt LĐTT:                                  số lượng:       100%   CC,VC

                        + Đạt CSTĐ cấp cơ sở                 số lượng:        >10                

                        + Đạt CSTĐ tỉnh                           số lượng:        01                              

           - Tập thể:

                        + Tổ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ: 05

                        + Trường đạt LĐXS: 1  

c) Khen thưởng

- Cá nhân

   + Bằng khen:

UBND tỉnh: số lượng cá nhân: 03

- Khen thưởng tập thể

+ Bằng khen UBND tỉnh hoặc Cờ thi đua (tỉnh)   : 1 

+ Bằng khen BGDĐT: 1      

3. Các chỉ tiêu khác

- Tỉ lệ hs tham gia BHYT:  Trên 98%

-  Tỉ lệ hs tham gia đóng học phí: Trên 95%

- Đơn vị đạt ANTT trường học

- Đơn vị đạt Đơn vị văn hóa                 

         C. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tổ chức triển khai và thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 theo nội dung công văn số 1172/SGDĐT-GDTrH-TXCN ngày 04/9/2019  của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019-2020;

2. Tiếp tục tuyên truyền trong đội ngũ giáo viên, CMHS Đề án đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.

3.  Tăng cường nền nếp, kỷ cương và chất lượng, hiệu quả công tác trong CB, GV. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả nội dung các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả, phù hợp, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học;

4. Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, tự lực, sáng tạo của học sinh. Tăng cường kỹ năng thực hành, vận dụng kiến thức, kỹ năng vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Chú trọng các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh, rèn luyện phẩm chất đạo đức, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh;

5. Tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập và rèn luyện của học sinh theo hướng tích cực. Phối hợp sử dụng kết quả đánh giá trong quá trình học tập với đánh giá cuối kỳ, cuối năm học, đánh giá của giáo viên với tự đánh giá, đánh giá lẫn nhau của học sinh;

6. Tăng cường thực hiện quyền tự chủ của nhà trường trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục. Tập trung nâng cao chất lượng `đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục về năng lực chuyên môn, về phẩm chất đạo đức, chính trị;

7. Tập trung thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động  giáo dục; nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của giáo viên làm công tác tư vấn tâm lý, giáo viên chủ nhiệm lớp, các tổ chức Đoàn, Hội, gia đình và cộng đồng trong quản lý và giáo dục toàn diện hs.

D. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ VÀ GIẢI PHÁP

          I. TIẾP TỤC THỰC HIỆN CÓ HIỆU QUẢ CÁC CUỘC VẬN ĐỘNG VÀ CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA CỦA NGÀNH GIÁO DỤC

1. Tiếp tục triển khai các cuộc vận động

- Triển khai và tổ chức thực hiện tốt các cuộc vận động và phong trào thi đua do ngành tổ chức.  Phát động trong toàn thể CB,GV,NV nhà trường cam kết tham gia hiệu quả cuộc vận động “Học tập và làm tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, “Mỗi thầy cô là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” .

2. Thực hiện qui tắc ứng xử văn hoá

Tiếp tục vận động CB, CC,VC đơn vị quyết tâm thực hiện tốt quy tắc ứng xử văn hóa, nội qui, qui chế làm việc của cơ quan.

Tiếp tục quan tâm xây dựng khối đoàn kết nội bộ nhà trường, tin cậy và tôn trọng lẫn nhau, cùng quan tâm giúp đở nhau; cùng hợp tác với lãnh đạo nhà trường thúc đẩy chất lượng và hiệu quả giảng dạy, thực hiện tốt mục tiêu GD đã đề ra.

3. Tổ chức phong trào thi đua xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực

Tiếp tục xây dựng môi trường thuận lợi cho việc học tập của học sinh, cho các em cảm giác thoải mái, vui vẽ và ham học, làm sao để các em thấy được trách nhiệm của mình để tích cực học tập, khám phá và sáng tạo trong học tập. Đồng thời tạo môi trường thân thiện, an toàn và cởi mở trong học tập; khuyến khích HS phát biểu, bày tỏ quan điểm cá nhân; xây dựng mối quan hệ ứng xử văn hoá, tôn trọng, hiểu biết lẫn nhau, học hỏi lẫn nhau giữa trò – trò, giữa thầy – trò. Kịp thời phát hiện và ngăn chặn không để xãy ra bạo lực học đường.

Đoàn thanh niên trường học là nòng cốt phối hợp cùng các tổ chức đoàn thể khác trong nhà trường và GVCN có kế hoạch tổ chức thường xuyên, theo chủ điểm nhằm đa dạng hóa các hội thi, các loại hình hoạt động ở các buổi sinh hoạt dưới cờ, kỹ niệm các ngày lễ lớn.

          II. THỰC HIỆN KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ GIÁO DỤC VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐỔI MỚI QUẢN LÍ, NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

1. Thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục

1.1. Thực hiện chương trình, kế hoạch giáo dục

Tổ chức thực hiện theo công văn số: 1140/SGDĐT-GDTrH-TX&CN ngày 27 tháng 8 năm 2019 của Sở GDĐT V/v hướng dẫn thực hiện chương trình giáo dục phổ thông hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2019-2020. Trong đó chú ý một số vấn đề sau:

Tiếp tục rà soát nội dung dạy học trong sách giáo khoa (SGK) hiện hành, tinh giản những nội dung dạy học vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng; điều chỉnh để tránh trùng lặp trong từng môn học, giữa các môn cùng khối lớp, hoạt động giáo dục; bổ sung, cập nhật những thông tin mới phù hợp thay cho những thông tin cũ, lạc hậu; không dạy những nội dung, bài tập, câu hỏi trong SGK vượt quá mức độ cần đạt về kiến thức, kỹ năng của chương trình GDPT hiện hành.

Trong một môn học của từng khối lớp, giữa những chương/bài học có nội dung trùng lặp hoặc liên quan với nhau thì xây dựng thành các chủ đề/chuyên đề dạy học. Mỗi chủ đề/chuyên đề có thời lượng từ 2 tiết trở lên. Tùy vào nội dung chương trình mà các tổ bộ môn quyết định biên soạn bao nhiêu chủ đề/chuyên đề nhưng mỗi học kì phải thực hiện ít nhất 01chủ đề/chuyên đề, đáp ứng được tính thực tiễn, khả thi và hiệu quả.

Đối với môn tiếng Anh: Triển khai thực hiện tốt theo Công văn số 628/SGDĐT-GDTrH-TX@CN của Sở GDĐT V/v hướng dẫn tổ chức giảng dạy ngoại ngữ cấp Trung học năm học 2019 – 2020. Trong đó lưu ý:

- PPCT dạy chính khóa phải có tiết cho học sinh trình bày tiết dự án (Project) trên lớp sau mỗi đơn vị bài học. Mỗi tiết trình bày dự án (Project) trên lớp được tính là các chuyên đề dạy học sau mỗi chủ đề của từng đơn vị bài học.

- Trong phân công giáo viên giảng dạy có ưu tiên các giáo viên đã được phân công giảng dạy chương trình tiếng Anh 10 năm ở khối lớp 11 trong năm học 2018 – 2019 tiếp tục giảng dạy chương trình Tiếng Anh 10 năm ở khối lớp 12 trong năm học 2019 – 2020 .

- Tổ tiếng Anh nghiên cứu thực hiện cách khai thác từng đề mục của mỗi đơn vị bài học trong sách giáo khoa; Cách xây dựng phân phối chương trình; Sử dụng phần trình bày tiết dự án (Project) để tính điểm kiểm tra định kỳ (một tiết) theo đúng hướng dẫn.

- Tiếp tục vận động CMHS để duy trì các lớp tiếng Anh tăng cường với giáo viên người Việt đã thực hiện ở năm học 2018-2019 . Đồng thời, tiếp tục thực hiện  mở rộng thêm đối với các lớp 10 trong năm học 2019-2020.

1.2. Đối với dạy học tự chọn

                                        Nghiên cứu triển khai và có kế hoạch thực hiện theo hướng dẫn số 1139 /SGDĐT-GDTrH-TXCN ngày 27/8/2019 của Sở GD-ĐT về thực hiện các hoạt động giáo dục và dạy học tự chọn  phù hợp với đối tượng học sinh và CSVC của trường.

Thực hiện nội dung dạy học tự chọn bao gồm các môn học, hoạt động giáo dục tự chọn và các chủ đề tự chọn trong chương trình giáo dục hiện hành của cấp học.

Việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập chủ đề tự chọn nâng cao, chủ đề tự chọn bám sát các môn học thực hiện theo quy định tại Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GDĐT về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh THCS và học sinh THPT.

* Lưu ý:

Căn cứ hướng dẫn và điều kiện thực tế của đơn vị, nhà trường sẽ lập Kế hoạch dạy học chủ đề tự chọn bám sát (chọn môn học, ấn định số tiết cho từng môn, từng nội dung bài dạy) cho từng lớp, ổn định trong từng học kì trên cơ sở đề nghị của các tổ trưởng chuyên môn, giáo viên bộ môn, giáo viên chủ nhiệm lớp và nguyện vọng của học sinh.

Chương trình dạy học chủ đề tự chọn bám sát lồng ghép vào phân phối chương trình chi tiết theo từng môn học.

2. Thực hiện đổi mới phương pháp dạy học và hình thức tổ chức dạy học

2.1. Thực hiện thiết kế tiến trình dạy học

- Thiết kế tiến trình dạy học (giáo án mới) của từng bài học riêng lẻ hoặc chủ đề/chuyên đề cần thực hiện theo hướng tổ chức các hoạt động (hoạt động khởi động; hoạt động hình thành kiến thức; hoạt động luyện tập; hoạt động vận dụng và mở rộng). Mỗi môn học, trong từng học kì giáo viên thực hiện soạn giảng ít nhất 20% giáo án mới trên tổng số tiết theo PPCT (chia đều cho các khối lớp nếu dạy nhiều khối). Đồng thời, số giáo án mới này phải được sử dụng để giảng dạy cho tất cả các lớp do giáo viên phụ trách.

- Tùy theo đặc trưng môn học, nội dung dạy học, đặc điểm và trình độ học sinh của mỗi khối lớp, giáo viên cần có sự linh hoạt, chủ động, không khuôn mẫu, cứng nhắc nhưng phải đảm bảo theo yêu cầu của chuẩn kiến thức, kĩ năng và thể hiện đầy đủ nội dung các hoạt động.

- Đối với các giáo án đã thiết kế theo các hoạt động, giáo viên không cần phải soạn lại, chỉ rà soát điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện cho phù hợp với từng năm học.

2.2. Đổi mới phương pháp,  hình thức tổ chức dạy học

Việc đổi mới phương pháp dạy học được thực hiện trên cơ sở phân hóa đối tượng, loại hình năng lực và phẩm chất cần phát triển ở học sinh. Các tổ chuyên môn nghiên cứu đề xuất cho Hiệu trưởng lựa chọn ít nhất một hình thức tổ chức dạy học phù hợp với điều kiện thực tiễn của đơn vị, có đánh giá kết quả hiệu quả đầu ra của hình thức được lựa chọn.

- Tăng cường dành thời lượng để tổ chức cho học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn theo Công văn số 1311/SGDĐT-GDTrH-TX&CN ngày 24/8/2017 của Sở GDĐT về việc thực hiện tích hợp nội dung giáo dục vào các môn học ở trường trung học từ năm học 2017-2018.

 - Tùy đặc điểm bộ môn GVBM lưa chọn để thực hiện các tiết dạy học trải nghiệm trong và ngoài lớp hoặc phối hợp GVCN, Đoàn trường cùng tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động trải nghiệm các địa danh văn hóa, lịch sử,… góp phần phát triển năng lực học sinh trên cơ sở tự nguyện của cha mẹ học sinh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý và nội dung học tập của học sinh trung học.

- Chú trọng rèn luyện cho học sinh phương pháp tự học, tự nghiên cứu SGK để tiếp nhận và vận dụng kiến thức mới thông qua giải quyết nhiệm vụ học tập đặt ra trong bài học; dành nhiều thời gian trên lớp cho học sinh luyện tập, thực hành, trình bày, thảo luận, bảo vệ kết quả học tập của mình; giáo viên tổng hợp, nhận xét, đánh giá, kết luận để học sinh tiếp nhận và vận dụng. Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, cần coi trọng giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà.

- GV bộ môn tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong các bài giảng; khai thác tối đa các tính năng các thiết bị dạy học, phương tiện nghe nhìn, phòng học bộ môn; tiến hành đầy đủ các bài thực hành, thí nghiệm; gắn lý thuyết với thực tiễn.

- Tổ chức thao giảng 1 tiết/GV/HK, dự giờ 6 tiết/GV/HK, và hội giảng cấp trường 1 lần/tổ/HK (Nếu giáo viên dạy hội giảng thì thay cho thao giảng). Các tổ chuyên môn chú ý quan tâm thực hiện các tiết thao giảng, hội giảng theo hướng hoạt động học của học sinh theo tinh thần công văn Công văn số 1196/SGDĐT- GDTrH ngày 28 tháng 8 năm 2015 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn đánh giá, xếp loại giờ dạy của giáo viên bậc trung học từ năm học 2015-2016 để giúp cho GV dần tiếp cận theo hướng đổi mới chương trình, nội dung SGK mới.

- Việc đổi mới phương pháp phải đi liền với việc thực hiện tốt các quy chế, nề nếp chuyên môn như soạn giáo án đầy đủ, dự giờ đảm bảo số tiết quy định, ghi chép đầy đủ, sau khi dự giờ phải tổ chức góp ý, rút kinh nghiệm nghiêm túc, đúng thực chất tránh hình thức, sơ sài.

  - Tổ chức thực hiện kế hoạch dạy học 2 buổi/ngày cho K12 với hình thức : Thời gian dạy  buổi chiều được bố trí tăng tiết cho kịp chương trình, phụ đạo học sinh yếu, kém; bồi dưỡng học sinh giỏi và dạy hướng nghiệp ( trong HK1).

          - Đối với môn Tiếng Anh:  

+ Đầu tư sửa chữa và mua bổ sung đảm bảo đầy đủ các trang thiết bị tối thiểu phục vụ dạy kỹ năng nghe (như máy đọc đĩa CD, máy đọc file nghe từ USB đủ độ lớn âm thanh cho cả phòng học, ...) của bộ môn và phục vụ kiểm tra kỹ năng nghe vào cuối mỗi học kỳ.  

+ Nâng cấp dung lượng đường truyền wifi nhằm phục vụ công tác ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy tiếng Anh, đặc biệt khai thác hệ thống sách mền trên trang sachmem.vn khi giảng dạy chương trình tiếng Anh 10 năm và khai thác các nội dung trực tuyến của các giáo trình giảng dạy tiếng Anh tăng cường với giáo viên người Việt.

+ Đầu tư sách tham khảo phục vụ việc nghiên cứu và tự học của giáo viên và học sinh: bổ sung và trang bị các sách tiếng Anh mới như: sách tham khảo về phương pháp giảng dạy, sách bồi dưỡng học sinh giỏi, sách rèn luyện 04 kỹ năng, ... cho giáo viên và học sinh tham khảo.

     +Tổ chức các hoạt động ngoại khóa: Tổ tiếng Anh nghiên cứu và tham mưu lãnh đạo trường tổ chức mỗi học kỳ ít nhất một hoạt động ngoại khóa cho học sinh như câu lạc bộ tiếng Anh dưới sân cờ, câu lạc bộ tiếng Anh hàng tuần, hàng tháng, ngày hội Anh ngữ, hùng biện tiếng Anh và các hội thi tiếng Anh, … để tạo điều kiện cho học sinh tăng cường khả năng tiếng Anh, đặc biệt là kỹ năng nghe và nói, vận dụng các kiến thức đã học trong chương trình phổ vào các tình huống thực tiễn.

Lưu ý: Tổ chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch cụ thể trình lãnh đạo nhà trường ngay từ đầu năm học để được hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho khâu tổ chức các hoạt động ngoại khóa chu đáo và hiệu quả.

          +  Tổ chức hội giảng và hội thảo cụm: Cử giáo viên tham dự các buổi hội giảng và hội thảo cụm trong mỗi học kỳ nhằm tạo điều kiện cho giáo viên tiếng Anh có điều kiện giao lưu, chia sẻ và học tập kinh nghiệm giảng dạy từ đồng nghiệp.

          + Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học tiếng Anh: Giáo viên được cử tập huấn tổ chức tập huấn lại cho giáo viên trong tổ cách sử dụng: google form, google classroom, chấm bài kiểm tra trắc nghiệm bằng phần mền TNMAKER, hệ thống sách mền trên trang sachmem.vn và các tài nguyên trên mạng nhằm giúp tạo nên các tiết học sinh động, có tính tương tác cao, nâng cao hiệu quả của một tiết dạy và tiết kiệm được thời gian, công sức của giáo viên trong quá trình soạn giảng và chấm kiểm tra. Tổ bộ môn tiếng Anh cần phân công giáo viên trong tổ biên soạn các chuyên đề theo từng nội dung của mỗi bài học theo từng khối lớp trên google form, google classroom nhằm giúp học sinh tăng cường khả năng tự học nhưng có sự kiểm soát của giáo viên.

          3. Thực hiện kiểm tra, đánh giá

3.1. Đối với môn tiếng Anh

a) Đối với lớp 12

- Tổ tiếng Anh thống nhất trong tổ xây dựng đề kiểm tra thường xuyên (kiểm tra miệng và 15 phút) và kiểm tra định kỳ (1 tiết và học kỳ) theo hướng đề thi THPT quốc gia môn tiếng Anh đối với lớp 12 năm 2019.

b) Đối với các khối còn lại

Tổ chức kiểm tra thường xuyên (kiểm tra miệng và 15 phút) và kiểm tra định kỳ (1 tiết và học kỳ) theo Công văn số 1284/SGDĐT-GDTrH-TXCN ngày 22/8/2017 của Sở GDĐT về việc hướng dẫn tổ chức dạy học môn tiếng Anh cấp trung học năm học 2017 - 2018.

c) Các điểm cần lưu ý khi tổ chức kiểm tra theo 4 kỹ năng

- Đối với kỹ năng nghe: có thể đa dạng các loại dạng bài nghe; tuyệt đối không sử dụng giáo viên tiếng Anh đọc phần tapescript của phần nghe; không sử dụng lại các bài nghe học sinh đã được học đưa vào đề kiểm tra; không cho các dạng bài nghe như điền từ vào khoảng trống, học sinh chỉ nghe nhận dạng từ và chọn đáp án. Không sử dụng phần mền chuyển từ bài đọc sang tập tin âm thanh để sử dụng trong đề kiểm tra vì chất lượng âm thanh không đảm bảo.

- Đối với kỹ năng nói:

+ Nhà trường sẽ tổ chức kiểm tra kỹ năng nói sao cho khách quan và công bằng giữa các lớp và tổ chức sắp xếp, phân công giáo viên coi kiểm tra kỹ năng nói chéo lớp để đảm bảo giáo viên dạy không coi kiểm tra kỹ năng nói đối với học sinh lớp mình.

+ Không cho học sinh biết trước đề cương hoặc các câu hỏi kiểm tra kỹ năng nói và không gợi ý trước câu trả lời các câu hỏi kiểm tra kỹ năng nói cho học sinh học thuộc lòng.

+ Căn cứ điều kiện cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên, nhà trường sẽ chủ động lập danh sách phòng kiểm tra và phân công giáo viên hỏi kiểm tra đảm bảo tất cả phòng kiểm tra bắt đầu và kết thúc phần kiểm tra kỹ năng nói theo lịch thi chung của trường hoặc Sở GDĐT.

+ Mỗi lượt kiểm tra kỹ năng nói của thí sinh phải được hai giám thị hỏi và chấm kiểm tra độc lập và sau đó hai giám thị thống nhất điểm để có kết quả điểm cuối cùng. Có bố trí 01 phòng chờ và 01 phòng kiểm tra chính thức.

+ Nhà trường không giao hoàn toàn công tác ra đề cho tổ bộ môn tiếng Anh. Tổ chức ra đề kỹ năng nói theo các văn bản hướng dẫn ra đề kiểm của Sở GDĐT. Giáo viên ra đề kỹ năng nói sẽ được cơ cấu trong quyết định ra đề để giáo viên được hưởng chế độ ra đề.

+ Cách tính tiết giờ dạy cho giáo viên được phân công hỏi kiểm tra kỹ năng nói như sau: ví dụ mỗi phòng thi 24 học sinh x 05 phút/học sinh = 120 phút tương đương 3 tiết thực dạy. Nếu 02 giám thị hỏi kiểm tra cùng chấm một thí sinh thì vẫn tính giờ 5 phút/học sinh cho mỗi giám thị hỏi kiểm tra.

- Đối với kỹ năng đọc hiểu: cần đa dạng các loại hình câu hỏi và nội dung kiến thức trong bài đọc hiểu và điền từ vào khoảng trống.

- Đối với kỹ năng viết (trừ lớp 12): đối với phần viết (1,5 điểm), đề kiểm tra các khối lớp có thể kiểm tra các dạng bài viết trong chương trình giảng dạy bên cạnh dạng viết đoạn văn nhưng phải xây dựng tiêu chí chấm đối với các dạng bài viết cho phù hợp.

3.2. Đối với các môn còn lại (Toán, Lý, Hóa,…)

 Các tổ chuyên môn nghiên cứu triển khai thực hiện theo hướng dẫn của SGDĐT và kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của đơn vị đảm bảo yêu cầu và quy định số lần kiểm tra tối thiểu đối với kiểm tra thường xuyên và định kỳ như: kiểm tra miệng, kiểm tra viết dưới 1 tiết, kiểm tra viết từ 1 tiết trở lên, kiểm tra thực hành, kiểm tra học kì.

Trong kiểm tra đánh giá cần lưu ý:

- Đề kiểm tra theo hình thức tự luận phải gồm nhiều câu hỏi nhỏ.

- Đánh giá thông qua các bài kiểm tra; bên cạnh điểm số phải có nội dung nhận xét về ưu điểm, khuyết điểm và lời động viên chỉ dẫn học sinh học tốt hơn nữa; Giáo viên phải phân tích kết quả kiểm tra, đánh giá, qua đó điều chỉnh hoạt động giảng dạy và học tập; Kiểm tra, đánh giá học sinh phải đảm bảo tính công bằng, tính toàn diện, tính công khai, tính giáo dục và tính phát triển.

- Đánh giá quá trình; đánh giá trên lớp; đánh giá bằng hồ sơ; đánh giá bằng nhận xét; tăng cường hình thức đánh giá thông qua sản phẩm dự án; bài thuyết trình;kết hợp kết quả đánh giá trong quá trình giáo dục và đánh giá tổng kết cuốihọc kì, cuối năm học.

- Việc kiểm tra, đánh giá không chỉ tập trung việc xem kiến thức học sinh đã học được, mà quan trọng hơn là cách học, cách vận dụng những kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề phát sinh trong thực tiễn của của học sinh. Nội dung vận dung kiến thức để giải quyết vấn đề thực tiễn chiếm ít nhất 20% điểm số trong bài kiểm tra từ 1 tiết trở lên và kiểm tra học kì; Các hình thức kiểm tra, đánh giá phải hướng tới việc phát triển năng lực của học sinh; coi trọng đánh giá để giúp đỡ học sinh về phương pháp học tập, động viên sự cố gắng, hứng thú học tập của các em trong quá trình dạy học.

- Đối với đề kiểm tra, ma trận và đáp án chi tiết của các đề kiểm tra định kì và học kì giáo viên in, kẹp vào trong giáo án theo đúng trình tự của tiến trình thực hiện chương trình (nếu đề kiểm tra học kì do trường, Sở GDĐT ra đề thì giáo viên có thể sử dụng bản photo để kẹp vào trong giáo án).

- Quán triệt đến giáo viên thực hiện đúng quy định của TT 58 của Bộ Giáo dục về đánh giá, xếp loại 2 mặt giáo dục của học sinh; thực hiện đầy đủ số lần kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ, kiểm tra học kỳ cả lý thuyết và thực hành.

- Từng bước vận dụng cách đánh giá PISA vào trong quá trình kiểm tra, đánh giá học sinh.

 

- Trong kiểm tra, đánh giá đảm bảo tính công bằng, khách quan và sát với trình độ, năng lực, kết quả học tập thực của học sinh nhằm nâng cao chất lượng học tập của học sinh khối 10,11 và nâng cao chất lượng điểm bình quân các môn thi THPT QG đối với khối 12.

- Chỉ đạo tổ chuyên môn, giáo viên thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề kiểm tra chung, kiểm tra 1 tiết, cuối học kì, cuối năm học (đối với các môn trường ra đề) theo hướng dẫn. Các bài kiểm tra được chấm công khai, khách quan, điều chỉnh điểm (nếu có) đúng quy chế.

- Tiếp tục tổ chức kiểm tra theo hình thức 3 chung đối với 8 môn thi tốt nghiệp của khối 12. Riêng khối 10,11 tổ chức kiểm tra chung giữa kỳ 1 lần.

- Xử lý kết quả kiểm tra để điều chỉnh phương pháp dạy học

Thực hiện việc nhập điểm hàng tháng, học kỳ, năm học theo quy định của trường nhằm thực hiện tốt việc quản lý, tránh nâng sửa điểm sai quy định.

Chất lượng giáo dục hàng tháng của giáo viên được tin học hóa, công khai cho học sinh và Cha mẹ học sinh được biết. Kết hợp thực hiện dịch vụ thông tin kết quả học tập của HS qua tin nhắn điện thoại hoặc qua mạng internet.

Sau khi có kết quả kiểm tra các tổ chuyên môn kịp thời điều chỉnh về kế hoạch và phương pháp giảng dạy.

4. Thực hiện các hoạt động giáo dục

4.1. Hoạt động giáo dục hướng nghiệp

Xây dựng kế hoạch thực hiện các hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho học sinh theo nội dung chương trình dạy khởi nghiệp kinh doanh trong trường THPT/TTGDTX được quy định tại công văn hướng dẫn Số: 1139/SGDĐT-GDTrH-TX&CN ngày 27tháng 8 năm 2019 của Sở GDĐT V/v hướng dẫn thực  hiện các hoạt động giáo dục và dạy học tự chọn từ năm học 2019-2020.

Có kế hoạch phối hợp với các cơ sở đào tạo nghề, trường trung cấp chuyên nghiệp, trường Cao đẳng, Đại học; đồng thời tăng cường mời học sinh thành đạt, doanh nghiệp kinh doanh hiệu quả và doanh nhân thành đạt tư vấn, hướng nghiệp, chọn nghề phù hợp cho học sinh . Đặc biệt quan tâm đến công tác tuyên truyền hướng nghiệp, lồng ghép với các hoạt động tư vấn tuyển sinh cho học sinh khối 12, sau khi tốt nghiệp THPT có thể chuyển sang học nghề, tránh tình trạng chạy theo phong trào, đăng ký thi và xét vào các trường Cao đẳng, Đại học với các ngành nghề không phù hợp năng lực của học sinh và không phù hợp nhu cầu lao động của xã hội.

Chủ động xây dựng kế hoạch phối hợp với các trường CĐ, ĐH, Trung tâm Kỹ thuật tổng hợp hướng nghiệp, trung tâm giới thiệu việc làm, các trường nghề… để tư vấn , định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh, đặc biệt chú trọng khối 12 sau khi TN THPT theo kế hoạch số 139/KH-UBND ngày 21/8/2019 của UBND huyện Tam Nông.

4.2. Hoạt động giáo dục nghề phổ thông

 Tổ chức các lớp dạy nghề tin học, điện dân dụng tại trường, trong đó tập trung cho nghề điện dân dụng nhiều hơn để đảm bảo điều kiện CSVC phục vụ dạy nghề, đảm bảo 100% HS lớp 11 đều tham gia học nghề đạt kết quả từ khá trở lên .

Đánh giá kết quả học tập của học sinh thực hiện bằng việc cho điểm các loại bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ và tính điểm trung bình như một môn học, xếp loại theo quy định của Quy chế đánh giá xếp loại học sinh THCS, THPT hiện hành, trên cơ sở đánh giá cả ba mặt kiến thức, kĩ năng và thái độ học tập.

Kết quả học tập của học sinh được ghi vào Sổ gọi tên, ghi điểm và Học bạ (phần các môn học tự chọn). Điểm trung bình GDNPT không tham gia tính điểm trung bình các môn học từng học kì và cả năm.

Tiếp tục phối hợp với trường nghề, trung tâm nghề thực hiện dạy nghề cho học sinh lớp 11,12 hệ GDTX theo kế hoạch ( không tiếp tục thực hiện đối với lớp 10 GDTX) , để các em sẳn sàng tham gia lao động khi tốt nghiệp THPT hoặc tiếp tục học liên thông lên cao đẳng nghề theo định hướng phân luồng sau THPT.

          4.3. Hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp

- Căn cứ vào điều kiện thực tế nhà trường sẽ lựa chọn và tổ chức hoạt động GDNGLL với hình thức phong phú, đa dạng mang tính giáo dục cho học sinh, tích hợp vào các hoạt động ngoại khóa, các buổi sinh hoạt chung của nhà trường, chú trọng mối quan hệ phối hợp giữa nhà trường với cộng đồng, xây dựng môi trường sư phạm tích cực trong nhà trường, kết hợp tốt giữa giáo dục nhà trường với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội đảm bảo yêu cầu và hiệu quả của hoạt động GDNGLL.

*Lưu ý: Việc tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, khởi nghiệp, GDNGLL, hoạt động ngoại khóa, khi thực hiện giáo viên phụ trách có kế hoạch chuyển dần sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo, đồng thời quản lý giáo dục kĩ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về Quản lý hoạt động giáo dục kĩ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

4.4. Giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng

Tổ chức thực hiện công tác giảng dạy môn GDQPAN năm học 2019 – 2020 theo  Công văn số: 1144/KH-SGDĐT ngày 29 tháng 8 năm 2019 của SGDĐT và các văn bản hiện hành và theo kế hoạch của đơn vị . Trong đó tập trung 1 số nhiệm vụ sau:

- Tổ chuyên môn tham mưu cho lãnh đạo nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức giảng dạy môn GDQPAN theo hướng dẫn tại Quyết định số 79/QĐ-BGDĐT ngày 24/12/2007 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về Chương trình GDQPAN cấp THPT.

- Thực hiện tốt công tác triển khai và lồng ghép các nội dung mới liên quan đến bộ môn GDQPAN trong việc tổ chức tuyên truyền,  chỉ đạo giáo viên giảng dạy bộ môn GDQPAN cập nhật kiến thức mới thay đổi kiến thức cũ vận dụng vào công tác giảng dạy, vận dụng và cập nhật những nội dung có liên quan vào phục vụ công tác giảng dạy.

- Quản lý chặt chẽ việc thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học bộ môn ở tất cả các khâu: Chuẩn bị tài liệu, sử dụng thiết bị dạy học, soạn bài, tổ chức dạy học, ra đề và tổ chức kiểm tra, định kỳ rút kinh nghiệm nhằm tạo chuyển biến về chất lượng giảng dạy và học tập môn GDQPAN của giáo viên.

- Thực hiện kiểm tra, đánh giá kết quả học tập môn học theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12/12/2011 của Bộ GDĐT và Quy định tổ chức dạy, học và đánh giá kết quả học tập môn học GDQPAN ban hành kèm theo Thông tư số 40/2012/TT – BGDĐT ngày 19/11/2012 của Bộ GDĐT.  

- Riêng khối 12: Để tạo điều kiện cho học sinh có thời gian đầu tư học tập các môn văn hoá khác. Khối 12 được bố trí giảng dạy 02 tiết/tuần và kết thúc ở HKI, việc thực hiện kiểm tra, cho điểm phải thực hiện đảm bảo số lần kiểm tra, cho điểm của cả 02 học kỳ (không lấy điểm của học kì I để cho điểm học kỳ II) mà phải thực hiện kiểm tra, cho điểm từng học sinh đúng theo quy định kiểm tra từng học kỳ và có kết quả kiểm tra đánh giá cả năm học, thực hiện đúng theo quy định như việc tổ chức dạy rãi 01 tiết/tuần.

- Phân công giáo viên giảng dạy GDQPAN đúng theo hướng dẫn của Sở quy định .

- Tổ chức cho đội ngũ giáo viên bộ môn nghiên cứu, sử dụng thành thạo thiết bị giảng dạy GDQPAN để triển khai giảng dạy và học tập đạt yêu cầu, quản lý chặt chẽ thiết bị dạy học môn GDQPAN.

- Kế hoạch sử dụng thiết bị phục vụ công tác GDQPAN phải được tổ bộ môn lập cụ thể theo tuần, tháng, học kỳ và đăng ký trước với người quản lý thiết bị.

- Thực hiện tốt công tác bảo quản thiết bị GDQPAN theo quy định

- Trong giảng dạy GDQPAN phải bảo đảm an toàn cho học sinh trong tổ chức thực hành huấn luyện, nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người, vũ khí trang thiết bị và các phương tiện vật chất khác.

          - Đảm bảo dạy đúng, đầy đủ có chất lượng giờ học giáo dục quốc phòng, thể dục theo phân phối chương trình của Bộ giáo dục. 100% học sinh tham gia giờ học GDQP, thể dục và luyện tập thể thao (trừ học sinh bị bệnh mãn tính, khuyết tật) và 100% học sinh đạt tiêu chuẩn kiểm tra theo quy định của BGD&ĐT .

- Kết hợp duy trì việc tổ chức cho toàn thể học sinh thực hiện bài thể dục giữa giờ và bài thể dục chống mệt mỏi theo quy định. Duy trì nền nếp thực hiện các bài thể dục nói trên thường xuyên trong năm học. 

          4.5. Giáo dục đạo đức, giáo dục kỹ năng sống và xây dựng nền nếp học tập cho học sinh

Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả mô hình tự quản trong học sinh và phát huy mô hình “Đội cờ đỏ” với sự hỗ trợ và hướng dẫn của Đoàn TN, HLHTN trong kiểm tra thực hiện nội quy, nền nếp, giờ giấc học tập của học sinh. Đoàn thanh niên với vai trò tổ chức thực hiện mô hình tự quản và phong trào thi đua trong học sinh, chịu trách nhiệm tham mưu lãnh đạo phụ trách trong việc xây dựng kế hoạch, phân công, quản lý, hướng dẫn cho học sinh thực hiện, tạo nề nếp học tập và rèn luyện trong học sinh để nâng cao chất lượng gd của nhà trường.

          Thực hiện tốt việc tổ chức hoạt động “Tuần lễ sinh hoạt học đường” đầu năm học mới thông qua các hoạt động tìm hiểu về nhà trường, về chương trình giáo dục, hướng dẫn tham gia một số hoạt động trong và ngoài nhà trường để nâng cao nhận thức của học sinh về truyền thống của nhà trường; tiếp cận với các điều kiện về cơ sở vật chất, điều lệ, quy chế, nội quy, quy tắc ứng xử và các quy định khác liên quan của nhà trường, để học sinh hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ, ý thức được trách nhiệm của mình; rèn luyện một số kỹ năng cần thiết khi bước vào năm học mới, trong môi trường học tập mới.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Thông qua các tiết sinh hoạt dưới cờ, hoạt động ngoại khoá và tiết dạy của giáo viên các bộ môn để lồng ghép giáo dục pháp luật, giáo dục phòng chống tham nhũng; tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; chống rác thải nhựa, bảo vệ môi trường; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông,… .

Tăng cường giáo dục cho HS thực hiện tốt quy tắc ứng xử văn hoá trong nhà trường, trong đời sống về những kỹ năng giao tiếp, ứng xử; biết kính trọng thầy cô, cha mẹ, người lớn tuổi. Đoàn kết, tôn trọng, giúp đở bạn bè và mọi người xung quanh; chăm chỉ học tập, quý trọng bảo vệ của công, bảo vệ tài sản của trường,…

Tăng cường các hoạt động tuyên truyền và tích hợp lồng ghép nội dung PCBLHĐ vào nội dung một số môn học và hoạt động giáo dục; Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân .

Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức với nội dung phù hợp nhằm nâng cao kiến thức kỹ năng phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, AIDS, ma túy và vi phạm pháp luật cho học sinh. Giúp học sinh biết cách phòng tránh ma túy, AIDS, tội phạm mua bán người biết tự bảo vệ mình và người thân trước những hiểm họa của các loại tội phạm này. Giúp học sinh hiểu rõ về các con đường xâm nhập của ma túy, AIDS và có ý thức trách nhiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán người, AIDS, ma túy, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật.

          4.6. Về giáo dục thẩm mỹ

  Giáo dục thị hiếu thẩm mỹ tốt đẹp, ăn mặc, tác phong đúng quy định đối với học sinh theo điều lệ trường trung học, góp phần xây dựng văn hóa trường học: Giao tế lịch sự,  phong cách và nền nếp học tập tốt.

Đoàn thanh niên, GVCN phối hợp để giáo dục nhân cách cho học sinh, hình thành cách sống và lối sống tốt đẹp, văn minh, hòa bình trong tâm thức mỗi học sinh.

Tổ chức những buổi giao lưu văn hóa văn nghệ, các chuyên đề bộ môn nhằm giáo dục HS về những nét đép truyền thống của dân tộc. Từ đó mỗi HS ý thức và tham gia xây dựng mỹ quan trường học, lớp học, thực hiện tốt văn hóa học đường.

5. Sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học hiện có và làm đồ dùng dạy học

Triển khai và tổ chức thực hiện theo tinh thần công văn số 1093/SGDĐT-CNTTTBTV ngày 21/8/2018 của SGD & ĐT về công tác thư viện năm học 2019-2020.

- Nhân viên thư viện và lãnh đạo phụ trách xây dựng kế hoạch và tham mưu thực hiện theo nội dung hướng dẫn của SGDĐT nêu trên. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền giới thiệu cho học sinh biết để liên hệ thư viện mượn sách GK, sách tham khảo ngay từ đầu năm học, tránh tình trạng học sinh đi học không có sách và nhằm giảm bớt gánh nặng cho gia đình học sinh.

Thực hiện tốt việc sắp xếp thư viện ngăn nắp, đúng quy định. Tổ chức phát động học sinh, giáo viên tặng sách thư viện; thực hiên kế hoạch cho học sinh nghèo mượn sách để học, phát động phong trào đọc sách,…

Tăng cường công tác kiểm tra công tác thiết bị, thư viện theo kế hoạch kiểm tra nội bộ để kịp thời chỉ đạo việc sự dung và bảo quản đạt hiệu quả.

* Đối với Thiết bị phục vụ dạy học:

Quán triệt và nâng cao ý thức của toàn thể cán bộ quản lý, cán bộ thiết bị, giáo viên đối với công tác khai thác, sử dụng thiết bị dạy học phục vụ hiệu quả cho công tác chuyên môn giảng dạy ngay từ đầu năm học và trong suốt quá trình giảng dạy năm học 2019-2020.

Chỉ đạo tổ trưởng bộ môn lập Kế hoạch sử dụng TBDH của mỗi tổ bộ môn, của mỗi giáo viên tiết thực hành, tiết có sử dụng TBDH theo năm học, học kỳ, hằng tháng, hằng tuần ngay từ đầu năm học, căn cứ theo phân phối chương trình của từng môn học. Yêu cầu mỗi giáo viên biết tận dụng, khai thác triệt để chức năng những thiết bị hiện có, xây dựng kế hoạch sử dụng ĐDDH  hợp lý, lịch thí nghiệm thực hành theo quy định của chương trình và theo yêu cầu từng bài cụ thể.

Thành viên BGH phụ trách, chỉ đạo và hỗ trợ nhân viên TB-TV thực hiện xây dựng kế hoạch hoạt động, qui chế sử dụng và bảo quản tài sản theo qui định. Nhân viên TB-TV phải thống kê được kế hoạch các tiết TNTH, tiết sử dụng TBDH của từng GV bộ môn; ghi chép đầy đủ các thông tin các loại hồ sơ quản lý TBDH theo quy định; chịu trách nhiệm theo dõi tình hình sử dụng thiết bị, thực hành của từng GV hàng tháng báo cáo lãnh đạo phụ trách để chỉ đạo và kiểm tra; kịp thời chấn chỉnh ngay việc sử dụng TBDH của GV không đủ số tiết quy định hoặc mang tính chiếu lệ.

Có kế hoạch bảo quản, bảo dưỡng và sử dụng tốt máy tính, thiết bị theo quy định; đề xuất bổ sung tài sản mới, kịp thời sửa chữa cơ sở vật chất, thiết bị khi có biểu hiện xuống cấp, đảm bảo đủ thiết bị thực hành cho học sinh. Riêng công tác vệ sinh, bảo trì phòng máy tính thực hành, máy tính văn phòng thực hiện tối thiểu 1 lần/1 học kỳ (biên bản bảo trì theo mẫu tai công văn nêu trên).

Lập dự toán và cân đối kinh phí để mua thêm trang thiết bị cần thiết phục vụ dạy và học (trang bị thêm hóa chất, mua sắm dụng cụ, thiết bị cần thiết cho phòng thiết bị và phòng thí nghiệm thực hành , sách tham khảo cho thư viện) ngay từ đầu năm học.

Cán bộ thiết bị đảm bảo giờ trực, bảo quản, cho mượn thiết bị thường xuyên để tạo điều kiện cho giáo viên sử dụng.

6. Thực hiện công tác tự kiểm định chất lượng giáo dục, trường đạt chuẩn quốc gia

Tập trung tổ chức thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục theo Kế hoạch số 21/KH-SGDĐT ngày 14 tháng 3 năm 2019 của Sở GDĐT Đồng Tháp về việc tổ chức thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường mầm non, phổ thông tỉnh Đồng Tháp giai đoạn 2019-2020 và trên cơ sở Thông tư 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Tiếp tục thực hiện duy trì kết quả đạt được về kiểm định CLGD và trường đạt chuẩn quốc gia của đơn vị theo quy định mới . Xem đây là công việc thường xuyên là mục tiêu nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nhà trường.

7. Đổi mới quản lí nhà trường

          7.1. Đổi mới hoạt động quản lý của BGH và tổ chuyên môn

 Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên BGH phụ trách và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng và cấp trên về nhiệm vụ được phân công. Tổ chức điều hành, thực hiện nhiệm vụ đúng theo quy chế hoạt động của nhà trường và nhiệm vụ được phân công đối với từng thành viên trong BGH, các tổ chuyên môn, văn phòng và giáo viên tránh chồng chéo và không hoàn thành nhiệm vụ.

Tăng cường sử dụng phần mềm máy tính trong việc quản lý hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lý kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sắp xếp thời khoá biểu, quản lý thư viện trường học, sổ liên lạc điện tử tiến đến việc thực hiện sổ điểm điện tử.

          Cần thực hiện đổi mới sinh hoạt các tổ chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học, tập trung thảo luận, bàn bàn bạc nhằm tháo gở những khó khăn về chuyên môn, phát huy sáng tạo trong công việc. Hạn chế các cuộc họp có tính qua loa , thủ tục, hình thức và hành chính hóa.

          Phát huy vai trò quản lý của tổ chuyên môn trong công tác dự giờ thăm lớp, công tác tự bồi dưỡng, công tác kiểm tra hồ sơ cá nhân,… dưới sự chỉ đạo, kiểm tra và giám sát trực tiếp của lãnh đạo phụ trách cùng sự hổ trợ của các thành viên trong BGH.

7.2.  Công tác quản lý tài chính

Tổ chức thực hiện tốt Nghi định 43 về tự chủ tự chịu trách nhiệm về tài chính.

          Thực hiện theo chỉ đạo của Sở Giáo dục-Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện các khoản thu từ năm học 2019-2020.

Điều chỉnh lại qui chế chi tiêu nội bộ, đảm bảo kinh phí hoạt động, khen thưởng với phương châm tiết kiệm, hiệu quả , đồng thời tăng cường khen thưởng đột xuất, tăng thêm thu nhập cho cán bộ, GV. Thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra nội bộ về nội dung công tác thu, chi và quyết toán các nguồn kinh phí theo quy định.

8. Thực hiện công tác PCGDTrH

Tiếp tục thực hiện công văn số 130/SGDĐT –TCCB ngày 31/01/2018 về việc phân công nhiệm vụ phụ trách công tác PCGD, đồng thời quán triệt trong nội bộ giáo viên có nhiệm vụ thực hiện công tác phổ cập theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Phân công thực hiện công tác PCGD trong toàn đơn vị, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo hàng năm về thực trạng tình hình PCGD các xã thuộc địa bàn phụ trách, đồng thời hỗ trợ tốt cho địa phương vế số liệu, hồ sơ PCGDTrH theo yêu cầu.

Có kế hoạch huy động tốt học sinh ra lớp, nắm chắc tình hình nguyên nhân học sinh bỏ học và phối hợp vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì tốt sĩ số hs.  Nâng cao trách nhiệm của đội ngũ giáo viên chủ nhiệm thực hiện tốt công tác duy trì tốt sĩ số trong các lớp chính qui.

           Phối hợp với Ban đại diện CMHS, Hội Khuyến học và đoàn thể địa phương giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn hạn chế tình trạng hs bỏ học do hoàn cảnh khó khăn do nguyên nhân kinh tế.

9. Thực hiện  quy chế dân chủ, công khai và phòng chống tham nhũng trong đơn vị

+ Tiếp tục thực hiện đúng thông tư 09/2009/TT-BGDĐT ngày 7/5/2009 của chính phủ, thực hiện “3 công khai” để người học và xã hội giám sát, đánh giá: công khai cam kết và kết quả chất lượng đào tạo, công khai các điều kiện về CSVC, đội ngũ GV, công khai thu chi tài chính.

+ Thực hiện công văn số 1130/SGDĐT-KHTC Đồng Tháp, ngày 31 tháng 7 năm 2017 V/v hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách theo Thông tư số 61/2016/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính.

+ Thực hiện đúng quy chế dân chủ trong đơn vị, Điều lệ trường trung học, nội quy cơ quan, pháp lệnh cán bộ công chức ; quy chế phối hợp trong nhà trường và các tiêu chí thi đua.

+ Xây dựng tốt nề nếp hội họp:  Dựa trên các văn bản pháp qui, trường sẽ thực hiện dân chủ, công khai, đúng qui định. Trong đó duy trì tốt chế độ họp HĐSP nhà trường để trao đổi, bàn bạc, lấy ý kiến trong CB,GV để đưa ra quyết định phù hợp trong các chỉ tiêu, nhiệm vụ của nhà trường, tạo sự đồng thuận cao trong đơn vị.

+ Nhà trường tiếp tục thực hiện tốt qui chế dân chủ cơ sở. Thực hiện việc công khai trong công tác quản lý theo qui định.  Nội dung phải công khai: công khai công tác tuyển sinh, công khai chất lượng giáo dục, công khai việc quản lý tài chính, tài sản của nhà trường và một số nội dung khác. Hình thức công khai: trong Hội nghị cán bộ công chức, dán bảng tin hoặc thông qua HĐSP.

+ Phối hợp với cấp ủy lồng ghép tại quy chế phối hợp giữa chính quyền và cấp ủy; kế hoạch công tác của cấp ủy hàng năm cần có đề mục lãnh đạo công tác PCTN trong đơn vị.

+ Phối hợp với Công đoàn, chỉ đạo Ban thanh tra nhân dân có kế hoạch hoạt động giám sát Nghị quyết Hội nghị cán bộ công chức, viên chức hàng năm, hàng quý. Trong đó có giám sát những nội dung liên quan đến công tác PCTN của đơn vị.

          10. Thực hiện quy chế phối hợp trong các hoạt động giáo dục

          Phối hợp với Công Đoàn rà soát, xây dựng lại các tiêu chí thi đua một cách thiết thực nhằm tạo động lực thúc đẩy CB, giáo viên dạy tốt hơn, quản lý hiệu quả hơn. Chất lượng giáo dục của công đoàn viên là yếu tố quyết định các danh hiệu thi đua và đánh giá công chức cuối năm.

          Xây dựng quy chế và chương trình hoạt động phối hợp giữa BGH với các Hội, Đoàn thể trong nhà trường, với chính quyền địa phương (với các ngành hữu quan) để các hoạt động phối hợp mang lại hiệu quả cao nhất.

          Xử lý tốt công tác thông tin hai chiều, thông qua các Đoàn thể, tổ trưởng chuyên môn, tổ Công đoàn, các bộ phận thông qua bản tin nội bộ. Mỗi năm học, lãnh đạo trường cùng phụ trách Đoàn, Hội trong nhà trường tiến hành gặp gỡ ít nhất 2 lần với Ban cán sự lớp, Ban chấp hành Chi đoàn để nắm thông tin và giải đáp những thắc mắc, nguyện vọng của học sinh.

          Duy trì tốt chế độ họp liên tịch vào ngày thứ hai đầu tháng, BGH, các đoàn thể trong trường, tổ Hành chánh. Họp để đánh giá tình hình hoạt động tháng qua và đề ra phương hướng hoạt động cho tháng tới cho các hoạt động chung của đơn vị và họp hội ý đột xuất khi cần thiết.

          11. Thực hiện công tác truyền thông

- Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về giáo dục đào tạo trong nhà trường và ngoài xã hội, tạo sự đồng thuận và phát huy sự đóng góp của xã hội trong việc xây dựng, ban hành và thực hiện các chủ trương, chính sách mới về giáo dục đào tạo khi thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành theo nghị quyết 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đào tạo.

          - Kịp thời phát hiện và tuyên dương những tập thể cá nhân điển hình tiên tiến sáng tạo, có những giải pháp đột phá trong nhà trường.

* Đối với Tổ chuyên môn, Văn phòng:

- Các tổ trưởng đưa nội dung truyền thông vào kế hoạch của tổ bằng cách lồng ghép nội dung truyền thông vào chung với kế hoạch năm của tổ và gửi kế hoạch về lãnh đạo phụ trách truyền thông để theo dõi.

          - Triển khai, quán triệt kế hoạch đến giáo viên biết; phân công thực hiện việc viết tin bài nộp cho Ban biên tập (website) hàng tháng về hoạt động của tổ, về gương người tốt việc tốt, về các chuyên đề bộ môn…

* Tổ chức CĐCS, Đoàn Thanh niên và HLHTN:

          - Phối hợp với lãnh đạo trường tổ chức các buổi truyền thông giáo dục đến cha mẹ học sinh và học sinh trong nhà trường; tuyên truyền vận động Công đoàn viên tham gia thực hiện tốt công tác truyền thông.

          - Các Đoàn thể nhà trường thực hiện truyền thông các nội dung liên quan của đoàn thể, đưa tin bài có liên quan đến hoạt động phong trào nhà trường.

- Kịp thời phát hiện và giới thiệu để khen thưởng, tôn vinh những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những giải pháp đột phá, mô hình mới của ngành và của trường.

12. Công tác thi đua, khen thưởng

1. Kết hợp với tổ chức Công đoàn, Đoàn Thanh niên tổ chức nhiều phong trào thi đua sôi nổi trong giáo viên, công đoàn viên và học sinh một cách thiết thực , không hình thức. Tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn do Sở, huyện tổ chức hoặc phối hợp tổ chức.

2. Phối hợp cùng tổ chức Công đoàn tiến hành rà soát để điều chỉnh, bổ sung các tiêu chí thi đua phù hợp với tiêu chí thi đua trong ngành GDĐT tỉnh và phù hợp với thực tiễn đơn vị tạo sự đồng thuận trong tập thể đơn vị và cùng tổ chức thực hiện, hiệu quả.

          3. Phân công, theo dõi, đôn đốc để thực hiện nghiêm túc quy định về chế độ thông tin, báo cáo: Báo cáo phải đầy đủ, đúng thời gian, đúng biểu mẫu, số liệu phải chính xác; gửi bằng văn bản và qua email và chịu trách nhiệm về tính chính xác của số liệu.

13. Kế hoạch thời gian: ( Kèm theo)        

     

Phần 4

TỔ CHỨC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH

     

  Căn cứ vào nội dung kế hoạch của trường và các công văn hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của các phòng chuyên môn SGDĐT, hiệu trưởng, phó hiệu trưởng, tổ trưởng tổ chuyên môn, tổ văn phòng, giáo viên và nhân viên trong nhà trường tùy theo nhiệm vụ được phân công phụ trách cụ thể hóa thành kế hoạch bộ phận, tổ, cá nhân, đảm bảo tính hệ thống từ trên xuống và tổ chức thực hiện kế hoạch đạt hiệu quả, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm học 2019-2020.

                                                                                      

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT Đồng Tháp(b/c);

- UBND Huyện Tam Nông(b/c);

- Ban Tuyên giáo Huyện uỷ Tam Nông(b/c);

- Các P. HT, các TTCM,VP;

- CTCĐ, ĐTN, HLHTN;

- GV, NV trường;

- Lưu : VT, T.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

Trần Ngọc Thanh

 

  SỞ GDĐT TỈNH ĐỒNG THÁP                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THPT TRÀM CHIM                            Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Tam Nông, ngày 06 tháng 9  năm 2018

KẾ HOẠCH THỜI GIAN NĂM HỌC 2019-2020

- Căn cứ Hướng dẫn số 51/HD-SGDĐT ngày 23 tháng 7 năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Đồng Tháp về thực hiện kế hoạch thời gian năm học 2019 – 2020 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên;

- Căn cứ  Kế hoạch và nhiệm vụ năm học 2019-2020 của trường THPT Tràm Chim.

Trường THPT Tràm Chim xây dựng kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 như sau:

I. HỌC KỲ 1

Tuần lễ hoạt động

Hoạt động chủ điểm

Các hoạt động khác

Từ ngày

Đến ngày

01/8/19

03/8/19

-Tổ chức sửa chữa CSVC chuẩn bị cho năm học mới

- Thực hiện quy trình bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn năm học 2019-2020

- Tham gia tập huấn chuyên môn

05/8/19

10/8/19

- Xây dựng và ban hành kế hoạch thực hiện  các hoạt động tuần lễ đầu năm

- Ban hành QĐ thành lập Tổ chuyên môn và QĐ bổ nhiệm tổ trưởng, tổ phó chuyên môn năm học 2019-2020

- Thông báo danh sách học sinh, lớp học năm học 2019-2020

 

- Tham gia tập huấn chuyên môn

12/08/19

17/8/19

- Chuẩn bị các nội dung thực hiện tuần sinh hoạt đầu năm

- Họp HĐ SP chuẩn bị năm học mới

- Tổ chức bảo trì, bảo dưỡng, vệ sinh các thiết bị, máy tính, thư viện,…phục vụ dạy học

 

- Tiếp tục chuẩn bị CSVC cho ngày tựu trường

 

19/08/19

24/08/19

- Thực hiện kế hoạch tuần hoạt động đầu năm.

- Vào học chính thức K12

- Báo cáo học sinh  ra lớp lần 1 về Sở GDĐT.

- Tổ chức đóng góp các tài liệu Hội nghi CBCC.

- Tham gia tập huấn chuyên môn

- Phát động học sinh tặng sách thư viện

 

26/08/19

31/08/19

- Vào học chính thức K10,11

- Theo dõi sĩ số và vận động học sinh ra lớp

- Phân công chuẩn bị khai giảng năm học

- Hội nghị CCVC ( 31/8/2019).

- Nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

- Tổ chức cho mượn sách thư viện

- Phát động phong trào xây dựng lớp học “Xanh, sạch, đẹp”.

- Tuyên truyền kỉ niệm ngày Quốc khánh 2/9

02/09/19

07/09/19

- Thực hiện chương trình hệ GDTX (từ  ngày 03/9) - Chuẩn bị lễ khai giảng năm học

- Báo cáo học sinh ra lớp lần 2 về Sở GDĐT

- Tổ chức lễ khai giảng năm học (5/9/2019).

- Chuẩn bị  thư mời Hội nghị BĐD CMHS lớp, trường

- Hoàn chỉnh và phát hành kế hoạch nhiệm vụ năm học

- Có kế hoạch bổ sung Sách TV, TB, TNTH

- Kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng

- Tiếp tục vận động học sinh đến lớp.

 

 

 

 

 

09/09/19

 

 

 

 

14/09/19

 

- Xây dựng và ban hành hướng dẫn thực hiện việc dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường

- Tiếp tục thực hiện phong trào xây dựng lớp học “Xanh, sạch, đẹp”.

- Chuẩn bị CSVC và nội dung họp CMHS lớp

16/09/19

21/09/19

- Họp BĐ CMHS trường cuối nhiệm kỳ (18/9)

- Tổ chức Hội nghi CMHS lớp đầu năm (ngày 21/9)

 

- Chuẩn bị CSVC và nội dung họp BĐD CMHS trường

- Tiếp tục tuyên truyền ATGT.

23/09/19

28/9/19

- Họp HĐSP (26/9)

- Hội nghị BĐD CMHS trường

(8h00 ngày 28/9)

 

 

30/10/19

05/10/19

- Đại Hội đoàn trường và Hội LHTN

- Hội thi khoa học, kĩ thuật cấp trường

- Phát động phong trào học tổ, học nhóm

 

07/10/19

12/10/19

- Kiểm tra việc sử dụng TBDH của giáo viên

- Tổ chức hoạt động nhân ngày Ngày Bác Hồ gởi thư cuối cùng cho ngành giáo dục ngày 15/10

- Tiếp tục tuyên truyền về phòng chống các tệ nạn xã hội.

 

14/10/19

19/10/19

- Tổ chức họp BCS các lớp với lãnh đạo trường “Nghe học sinh nói, nói học sinh nghe!”.

- Chuẩn bị  và đăng ký tham gia ngày hội Stem cấp tỉnh

- Thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

Các lớp chuẩn bị ý kiến đề xuất với nhà trường

21/10/19

26/10/19

- Tham gia Hội thi khoa học, kĩ thuật cấp tỉnh T11(vòng sơ khảo)

- Tiếp tục thi giáo viên dạy giỏi cấp trường

- Tích cực các hoạt động dự giờ, thăm lớp

28/10/19

02/11/19

 

- Tổ chức thi vẽ tranh cổ động trong học sinh

- Kiểm tra việc thực hiện xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực

04/11/19

09/11/19

- Họp BĐD CMHS trường chuẩn bị 20/11

- Họp HĐSP

- Phân công tổ chức lễ

11/11/19

16/11/19

- Hội thi Văn nghệ học đường  cấp trường

- Tham gia thi vẽ tranh cổ động trong học sinh cấp tỉnh (T11)

 

- Tổ  chức các hoạt động mừng ngày nhà giáo Việt Nam

- Chọn tiết mục hay phục vụ lễ 20/11

17/11/19

23/11/19

- Tổ chức kỷ niệm ngày NGVN (20/11)

- Tổ chức giao lưu học hỏi kinh nghiệm cho LĐ, TTCM,… (23,24/11)

 

- Kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm

 

25/11/19

30/12/19

- Tổ chức thi Hùng biện tiếng Anh cấp trường

- Tham gia Hội thi khoa học, kĩ thuật cấp tỉnh và tham gia ngày Hội Stem (vòng chung khảo)

 

- Tăng cường dự giờ, thăm lớp

02/12/19

07/12/19

- Họp HĐSP

- Kiểm tra việc dạy thêm, học thêm

 

09/12/19

14/12/19

- Kiểm tra việc sử dụng TB, TNTH trong các tiết dạy theo kế hoạch

- Ôn thi HK1 – K12

 

 

- Phát động phong trào: Mùa thi nghiêm túc

16/12/19

21/12/19

Thi học kỳ 1- K12

- Ôn thi HK1- K10,11

- Tổ chức hoạt động kĩ niệm ngày QĐNDVN 22/12

- Tổ chức cho hs 12 trải nghiệm làm sinh viên ĐH Tôn Đức Thắng (21,22/12)

- Giáo viên chấm bài, sửa bài kiểm tra

23/12/19

28/12/19

- Thi học kỳ 1- K10, K11

- Kiểm tra việc sử dụng TBDH của giáo viên

- Phân công CM, xếp TKB HK2

-Thi học sinh giỏi lớp 12 cấp trường (28/12)

 

- Tiếp tục chấm bài, sửa bài kiểm tra, tổng hợp kết quả.

- Kiểm kê, báo cáo CSVC cuối năm tài chính

- Chuẩn bị quyết toán kinh phí cuối năm

 

 

II. HỌC KỲ 2

Tuần lễ hoạt động

Các hoạt động chủ điểm

Các hoạt động khác

Từ ngày

Đến ngày

 

30/12/19

 

04/01/20

- Nghỉ cuối học kỳ 1 ngày (30/12/2019)

- Nghỉ tết dương lịch 1 ngày (01/01/2020).

- Tổng kết điểm HK1

- Tổ chức Sơ kết Học kỳ I.

- Xét thi đua HK1

- Quyết toán kinh phí cuối năm

- Hoạt động “mừng Đảng – mừng Xuân”                     

 

 

06/01/20

 

11/01/20

 

- Vào chương trình HK2

-Hội thi Văn nghệ học đường  cấp tỉnh (T1)

- Họp Ban đại diện CMHS trường

- Họp CMHS các lớp

- Báo cáo sơ kết HK1 trước 15/01

 

 

13/01/20

 

18/01/20

 

- Tham gia thi Hùng biện tiếng Anh cấp tỉnh T1/2019)

- Kiểm tra việc sử dụng TBDH của giáo viên

- Họp HĐSP

 

 

- Tổ chức cho học sinh  tham quan hướng nghiệp

20/01/20

25/01/20

- Tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân.

- Nghỉ tết Nguyên đán (từ 22/01)

 

 

27/01/20

01/02/20

- Nghỉ tết Nguyên đán

 

03/02/20

08/02/20

- Nắm tình hình học sinh nghỉ học sau nghỉ tết và vận đông trở lại lớp

 

10/02/20

15/02/20

 

- Kiểm tra việc chấp hành nội qui.

 

17/02/20

22/02/20

- Tổ chức hoạt đôg trải nghiệm tham quan về nguồn

 

24/02/20

29/02/20

- Họp HĐSP

- Kiểm tra hoạt động DTHT

 

- Tổ chức cho học sinh  tham quan hướng nghiệp

02/3/20

07/3/20

-Thi học sinh giỏi lớp 12 cấp tỉnh (01/3)

- Hội thảo giải pháp ôn thi cho học sinh K12

- XD kế hoạch ôn thi THPT QG cho học sinh K12

- Sinh hoạt CLB nữ công

- Kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3

09/3/20

14/3/20

- Họp CMHS K12 thông qua kế hoạch ôn thi THPT QG

.- Tổ chức cho học sinh  tham quan hướng nghiệp

16/3/20

21/3/20

- K12 thực hiện kế hoạch ôn thi THPT QG

- Tổ chức các hoạt động kĩ niệm 26/3

23/3/20

28/3/20

- Kiểm tra hoạt động DTHT

- Sinh hoạt qui chế thi cho  học sinh

- Phát động phong trào: Mùa thi nghiêm túc.

30/3/20

04/4/20

- Nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương (02/4)

- Ôn thi HK2 của K12

- Thi HK2 các môn trường ra đề K12

- Xử lí chương trình K.12

06/4/20

11/4/20

- Thi HK2 K.12 PT và TX các môn Sở ra đề

- Chuẩn bị tham gia cuộc thi khởi nghiệp cấp tỉnh ( T4)

- GV chấm bài thi HK K12

13/4/20

18/4/20

- Kiểm tra hồ sơ thi khối 12

- Tổng kết điểm, xét điều kiện dự thi tốt nghiệp K.12

- Thông báo điều kiện dự thi hs K12

- Sửa bài thi học sinh

20/4/20

25/4/20

- Thi Nghề phổ thông L11

- Ôn tập khối 10, 11.

- Kiểm tra thực hiện kế hoạch ôn thi K12

- Tổ chức hoạt động kỷ niệm 30/4 và 01/5 ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam và Quốc tế lao động

27/4/20

02/5/20

 - Thi HKII các môn trường ra đề khối 10, khối 11

- Nghỉ lễ từ 30/4-03/5

- Xử lí dứt điểm chương trình HK2

04/5/20

09/5/20

- Thi HK2 khối 10, K11 PT&TX các môn Sở ra đề

- GV chấm và sửa bài thi học sinh HK K10,11 các môn thi xong

- Kiểm tra thực hiện kế hoạch ôn thi K12

11/5/20

16/5/20

- GV chấm và sửa bài thi học sinh  HK K10,11

- Tổng hợp kết quả cuối năm

- Kỷ niệm ngày 19/05: Ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh

18/5/20

23/5/20

- Tổng hợp kết quả cuối năm

- Xét điểm lên lớp, ở lại, thi lại, xét thi đua, phê ký học bạ, sổ liên lạc

 - Xét thi đua khen thưởng ở tổ

- Họp BĐD và CMHS cuối năm

- Kiểm kê CSVC cuối năm

- Phân công tổ chức lễ tổng kết.

- XD kế hoạch bồi dưỡng học sinh thi lại

 

25/5/20

30/5/20

- Chuẩn bị lễ tổng kết năm học

- Tổng kết năm học 2019-2020 (Thứ 7, 30/05/20)

 

- Hoàn thiện các công việc còn tồn đọng

- Báo cáo tổng kết năm học trước 10/6

- Thi tuyển vào lớp 10                                              : tháng 06/2020             

- Thi THPT                                                               : tháng 7/2020.                   

                                                                                              

 

                                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

 

                                                                                                    Trần Ngọc Thanh