ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT TRÀM CHIM

Đảng bộ cơ sở trường THPT Tràm Chim được thành lập theo quyết định số 1046/QĐ/HU ngày 29/01/2018 của Huyện uỷ Tam Nông.

Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2018-2020 có 39 đảng viên, trong đó có 05 đồng chí đảng uỷ viên, bao gồm:

1. Đồng chí Trần Ngọc Thanh - Bí thư Đảng uỷ

2. Đồng chí Nguyễn Phước Đại - Phó Bí thư Đảng uỷ

3. Đồng chí Trần Minh Thảo - Đảng uỷ viên

4. Đồng chí Đỗ Thị Bích Thuận - Đảng uỷ viên

5. Đồng chí Phan Tấn Lộc - Đảng uỷ viên